Ankieta działalności naukowej pracowników wydziału FAIS UJ

Wyniki ankiety

Przedstawione dane dostarczyli poszczególni pracownicy Wydziału
i każdy z nich odpowiada za poprawność przekazanych informacji.

dodaj filtr:
sortuj wg:
 «  » 

legenda:

 • A – rok zatrudnienia
 • B – liczba cytowań w 2016 r.
 • C – 5 wybranych prac z lat 2012–2016
 • D – suma cytowań 5 wybranych prac
 • E – lista artykułów z 2016 r. W nawiasie liczba ważona artykułów.
 • F – 3 wybrane referaty z 2016 r.
 • G – 3 wybrane granty z 2016 r.
 • H – monografie i podręczniki w 2016 r.
 • I – dodatkowe informacje
lp. tytuł imię i nazwisko stanowisko A B C D E F G H I
1 prof. dr hab. Rafal Abdank-Kozubski profesor tytularny 1978 27

5 wybranych prac z lat 2011–2016

  • M. Nikiel, R. Kozubski
  • Order-Order” Kinetics in Ni50.5Al49.5 Single Crystal by Quasi-Residual Resistometry
  • Intermetallics, 25, 5-8
  • W pracy 2 autorów Rafal Abdank-Kozubski miał 60-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 3.
  • P. Sowa, R. Kozubski, A. Biborski, E.V. Levchenko, A.V. Evteev et al.
  • Self diffusion and “order-order” kinetics in B2-ordering AB binary systems with a tendency for triple defect formation: Monte Carlo simulation
  • Philos.Mag. 93, 1987-1998
  • W pracy 8 autorów Rafal Abdank-Kozubski miał 50-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 3.
  • M. Kozlowski, R. Kozubski, Ch. Goyhenex
  • Surface induced superstructure transformation in L1(0)FePt by Monte Carlo simulations implemented with Analytic Bond-Order Potentials
  • Materials Letters, 106, 273-276
  • W pracy 3 autorów Rafal Abdank-Kozubski miał 50-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 2.
  • S. Brodacka, M. Kozlowski, R. Kozubski, Ch. Goyhenex, G.E. Murch
  • Chemical ordering phenomena in nanostructured FePt: Monte Carlo simulations
  • Physical Chemistry Chemical Physics, 17, 28394-28406
  • W pracy 5 autorów Rafal Abdank-Kozubski miał 60-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 1.
  • M. Stana,B. Sepiol, R. Kozubski, M. Leitner
  • Chemical ordering beyond the superstructure in long-range ordered systems
  • New Journal of Physics 18, 113051
  • W pracy 4 autorów Rafal Abdank-Kozubski miał 30-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 0.
9 3 (0,52) ⇨

Recenzowane artykuły z roku 2016

  • M. Nikiel, B. R. Jany, D. Wrana, K. Szajna, A. Janas, R. Kozubski, F. Krok
  • Dynamics of thermally induced assembly of Au nanoislands from a thin Au layer on Ge(001)
  • Crystal Engineering Communications 18, 5674–5680
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • E.V. Levchenko, A.V. Evteev, T. Ahmed, A. Kromik, R. Kozubski, I.V.Belova, Zi-Kui Liu, G.E. Murch
  • Influence of the Interatomic Potential on Thermotransport in Binary Liquid Alloys: Case Study on NiAl
  • Philosophical Magazine 96, 3054–3074
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • M. Stana,B. Sepiol, R. Kozubski, M. Leitner
  • Chemical ordering beyond the superstructure in long-range ordered systems
  • New Journal of Physics 18, 113051
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.

3 wybrane referaty na konferencjach w roku 2016

  • Surface effects on L10 ordering processes in nanostructured intermetallics with magnetic anisotropy: atomistic simulation
  • 2nd Annual World Congress of Smart Materials-2016, (WCSM-2016)
  • 4-6.03.2016, Singapore
  • Charakter wystąpienia: zaproszony
  • Surface effects on L10 ordering processes in nanostructured intermetallics with magnetic anisotropy: Atomistic simulation
  • THERMEC-2016, International Conference on Processing & Manufacturing of Advanced Materials
  • 29.05.-3.06.2016, Graz, Austria
  • Charakter wystąpienia: zaproszony
  • Direct Interdiffusion: Monte Carlo Simulations Implemented with Vacancy Thermodynamics
  • 12th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids, DSL-2016
  • 26-30.06.2016, Split, Chorwacja
  • Charakter wystąpienia: zaproszony

3 wybrane granty 2016 (rola kierownicza lub organizacyjna)

  • EXMONAN, Experimental investigation and modelling of nanoscale solid state reactions with high technological impact., FP7-MC-IRSES
  • Rola: Główny koordynator
  • Badania eksperymentalne i modelowanie przemian w nanostrukturach układów o dużym znaczeniu technologicznym, Grant MNiSzW, Projekt Międzynarodowy Współfinansowany
  • Rola: Kierownik

Własne wnioski grantowe i patenty zatwierdzone w roku 2016

2 dr Jan Argasiński Pracownik nie wyraził zgody na upublicznienie wyników ankiety
3 prof. dr hab. Henryk Arodź Pracownik nie wyraził zgody na upublicznienie wyników ankiety
4 dr Kamil Awsiuk Pracownik nie wyraził zgody na upublicznienie wyników ankiety
5 dr hab. Stanisław Baran Pracownik nie wyraził zgody na upublicznienie wyników ankiety
6 prof. dr hab. Piotr Białas Pracownik nie wyraził zgody na upublicznienie wyników ankiety
7 dr hab. Jacek Bieroń adiunkt z habilitacją 1982 0

5 wybranych prac z lat 2011–2016

  • P. Joensson, G. Gaigalas, J. Bieron, C. Froese Fischer, and I. P. Grant
  • New Version: Grasp2K Relativistic Atomic Structure Package
  • COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS Volume: 184 Issue: 9 Pages: 2197-2203
  • W pracy 5 autorów Jacek Bieroń miał 20-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 144.
  • D. T. Yordanov, D. L. Balabanski, J. Bieroń, M. L. Bissell, et al
  • Spins, Moments, and Isomers of 107−129 Cd: a “Simple Image of Complex Nuclei”
  • Phys. Rev. Lett. 110, 192501 (2013)
  • W pracy 18 autorów Jacek Bieroń miał udział szacowany na 6 procent.
  • Liczba cytowań: 63.
  • Laima Radziute, Gediminas Gaigalas, Per Joensson, and Jacek Bieroń
  • Multiconfiguration Dirac-Hartree-Fock calculations of atomic electric dipole moments of 225-Ra, 199-Hg, and 171-Yb
  • Phys. Rev. A 90, 012528 (2014)
  • W pracy 4 autorów Jacek Bieroń miał udział szacowany na 25 procent.
  • Liczba cytowań: 10.
  • Jacek Bieroń, Charlotte Froese Fischer, Stephan Fritzsche, Gediminas Gaigalas, Ian P Grant et al
  • Ab initio MCDHF calculations of electron– nucleus interactions
  • Phys. Scr. 90 (2015) 054011 (13pp)
  • W pracy 8 autorów Jacek Bieroń miał 60-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 3.
  • Laima Radziute, Gediminas Gaigalas, Per Joensson, and Jacek Bieroń
  • Electric dipole moments of superheavy elements: A case study on copernicium
  • Phys. Rev. A 93, 062508 (2016)
  • W pracy 4 autorów Jacek Bieroń miał udział szacowany na 25 procent.
  • Liczba cytowań: 0.
220 1 (0,25) ⇨

Recenzowane artykuły z roku 2016

  • Laima Radziute, Gediminas Gaigalas, Per Joensson, and Jacek Bieroń
  • Electric dipole moments of superheavy elements: A case study on copernicium
  • Phys. Rev. A 93, 062508 (2016)
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.

Dodatkowe informacje

członek rady redakcyjnej czasopisma "Foton"

8 prof. dr hab. Kazimierz Bodek Pracownik nie wyraził zgody na upublicznienie wyników ankiety
9 dr Bogdan Bogacz Pracownik nie wyraził zgody na upublicznienie wyników ankiety
10 dr hab. Janusz Brzychczyk adiunkt z habilitacją 1981 136

5 wybranych prac z lat 2011–2016

  • N. Abgrall, A. Aduszkiewicz, T. Anticic, N. Antoniou, J. Argyriades et al.
  • Measurement of production properties of positively charged kaons in proton-carbon interactions at 31 GeV/c
  • Phys. Rev. C 85, 035210
  • W pracy 136 autorów Janusz Brzychczyk miał 1-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 56.
  • N. Abgrall, A. Aduszkiewicz, T. Anticic, N. Antoniou, J. Argyriades et al.
  • Pion emission from the T2K replica target: Method, results and application
  • Nucl. Instr. & Meth. A701, 99-114
  • W pracy 153 autorów Janusz Brzychczyk miał 1-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 17.
  • N. Abgrall, O. Andreeva, A. Aduszkiewicz, Y. Ali, T. Anticic et al.
  • NA61/SHINE facility at the CERN SPS: beams and detector system
  • Journal of Instrumentation 9, P06005
  • W pracy 149 autorów Janusz Brzychczyk miał 1-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 31.
  • J. Lukasik, P. Pawlowski, A. Budzanowski, B. Czech, I. Skwirczynska et al.
  • KRATTA, a versatile triple telescope array for charged reaction products
  • Nucl. Instr. Meth. A 709, 120-128
  • W pracy 14 autorów Janusz Brzychczyk miał 12-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 8.
  • N. Abgrall, A. Aduszkiewicz, Y. Ali, T. Anticic, N. Antoniou at al.
  • Measurement of negatively charged pion spectra in inelastic p plus p interactions at p(lab)=20, 31, 40, 80 and 158 GeV/c
  • Eur. Phys. Journal C 74, 2794
  • W pracy 138 autorów Janusz Brzychczyk miał 1-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 18.
130 5 (0,04) ⇨

Recenzowane artykuły z roku 2016

  • N. Abgrall, A. Aduszkiewicz, M. Ajaz, Y. Ali, E. Andronov at al.
  • Measurements of pi(+/-) differential yields from the surface of the T2K replica target for incoming 31 GeV/c protons with the NA61/SHINE spectrometer at the CERN SPS
  • EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 76, 617 (2016)
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • P. Russotto, S. Gannon, S. Kupny, P. Lasko, L. Acosta et al.
  • Results of the ASY-EOS experiment at GSI: The symmetry energy at suprasaturation density
  • Phys. Rev. C 94, 034608 (2016)
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • A. Aduszkiewicz, Y. Ali, E. Andronov, T. Anticic, N. Antoniou at al.
  • Production of Lambda-hyperons in inelastic p plus p interactions at 158 GeV/c
  • EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 76, 198 (2016)
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • N. Abgrall, A. Aduszkiewicz, Y. Ali, E. Andronov, T. Anticic at al.
  • Measurements of pi(+/-), K-+/-, K-S(0), Lambda and proton production in proton-carbon interactions at 31 GeV/c with the NA61/SHINE spectrometer at the CERN SPS
  • EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 76, 84 (2016)
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • P. Russotto, M. Chartier, M.D. Cosma, E. De Filippo, A. Le Fevre et al.
  • The ASY-EOS Experiment at GSI
  • EPJ Web of Conferences 117, 07010 (2016)
  • Charakter: Recenzowane materiały konferencyjne.

3 wybrane granty 2016 (rola kierownicza lub organizacyjna)

  • Wyznaczenie równania stanu asymetrycznej materii jądrowej (NCN, HARMONIA) UMO-2013/10/M/ST2/00624
  • Rola: Wykonawca
  • Wyznaczenie równania stanu asymetrycznej materii jądrowej - budowa systemu trygerującego do eksperymentów w RIKEN (NCN OPUS) UMO-2013/09/B/ST2/04064
  • Rola: wykonawca
  • Badanie zderzeń proton-proton, hadron-jądro oraz jądro-jądro przy relarywistycznych energiach w ramach eksperymentu NA61/SHINE przy CERN SPS - II etap, grant UMO-2015/18/M/ST2/00125
  • Rola: wykonawca

Własne wnioski grantowe i patenty zatwierdzone w roku 2016

11 prof. dr hab. Andrzej Budkowski Pracownik nie wyraził zgody na upublicznienie wyników ankiety
12 dr Wiesław Chmielnicki asystent / post-doc /
prac. nauk.-techn.
2014 0

5 wybranych prac z lat 2011–2016

  • Wieslaw Chmielnicki, Katarzyna Stapor
  • A hybrid discriminative/generative approach to protein fold recognition.
  • Neurocomputing 75(1): 194-198 (2012)
  • W pracy 2 autorów Wiesław Chmielnicki miał 80-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 19.
  • Wieslaw Chmielnicki, Irena Roterman-Konieczna, Katarzyna Stapor
  • An improved protein fold recognition with support vector machines.
  • Expert Systems 29(2): 200-211 (2012)
  • W pracy 3 autorów Wiesław Chmielnicki miał 80-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 2.
  • Wieslaw Chmielnicki
  • Creating Effective Error Correcting Output Codes for Multiclass Classification
  • Lecture Notes in Artificial Intelligence Volume: 9121, 502-514
  • Liczba cytowań: 0.
  • Wieslaw Chmielnicki
  • A Novel Classifier Combining Supervised and Unsupervised Learning Methods
  • Network Intelligence Conference (ENIC), 2016 Third European, 232-238
  • Liczba cytowań: 0.
  • Wieslaw Chmielnicki, Katarzyna Stapor
  • ask others Wieslaw Chmielnicki, Katarzyna Stapor: Using the one-versus-rest strategy with samples balancing to improve pairwise coupling classification.
  • Applied Mathematics and Computer Science 26(1): 191-201
  • W pracy 2 autorów Wiesław Chmielnicki miał 80-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 0.
21 3 (2,50) ⇨

Recenzowane artykuły z roku 2016

  • Wieslaw Chmielnicki, Katarzyna Stapor
  • Using the one-versus-rest strategy with samples balancing to improve pairwise coupling classification.
  • Applied Mathematics and Computer Science 26(1): 191-201 (2016)
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • Wieslaw Chmielnicki
  • A Novel Classifier Combining Supervised and Unsupervised Learning Methods.
  • Network Intelligence Conference (ENIC), 2016 Third European, 232-238
  • Charakter: Recenzowane materiały konferencyjne.
  • Wieslaw Chmielnicki
  • Combining k-Nearest Neighbor and Centroid Neighbor Classifier for Fast and Robust Classification
  • Lecture Notes in Computer Science, vol. 9648, 536--548, 2016
  • Charakter: Recenzowane materiały konferencyjne.

3 wybrane referaty na konferencjach w roku 2016

  • A Novel Classifier Combining Supervised and Unsupervised Learning Methods.
  • The Third European Network Intelligence Conference
  • 5-7 września 2016, Wrocław
  • Charakter wystąpienia: plenarny
  • Combining k-Nearest Neighbor and Centroid Neighbor Classifier for Fast and Robust Classification
  • 11th International Conference on Hybrid Artificial Intelligence Systems
  • 18-20 kwietnia 2016, Sewilla, Hiszpania
  • Charakter wystąpienia: plenarny

Dodatkowe informacje

Wykład pod tytułem "Czy sztuczna inteligencja zagraża światu?" w ramach IV edycji cyklu "Bliżej Nauki" organizowanego przez wydział FAIS UJ

13 dr hab. Krzysztof Chyży Pracownik nie wyraził zgody na upublicznienie wyników ankiety
14 dr hab. Michał Cieśla adiunkt bez habilitacji 2004 55

5 wybranych prac z lat 2011–2016

  • Anna Bratek-Skicki, Paulina Zeliszewska, Zbigniew Adamczyk, Michał Cieśla
  • Human Fibrinogen Monolayers on Latex Particles: Role of Ionic Strength
  • Langmuir 29(11) 3700-3710
  • W pracy 4 autorów Michał Cieśla miał 20-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 20.
  • Michał Cieśla
  • Continuum random sequential adsorption of polymer on a flat and homogeneous surface
  • Phys. Rev. E, 87 052401 (2013)
  • Liczba cytowań: 17.
  • Michał Cieśla, Jakub Barbasz
  • Random sequential adsorption on fractals
  • The Journal of Chemical Physics 137(4) 044706
  • W pracy 2 autorów Michał Cieśla miał 50-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 9.
  • M. Cieśla, Z. Adamczyk, J. Barbasz, M. Wasilewska
  • Mechanisms of Fibrinogen Adsorption at Solid Substrates at Lower pH
  • Langmuir, 29 7005 (2013), DOI: 10.1021/la4012789
  • W pracy 4 autorów Michał Cieśla miał 40-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 14.
  • M. Cieśla, J. Barbasz
  • Modelling of interacting dimers adsorption
  • Surface Science, 612 24 (2013); DOI: 10.1016/j.susc.2013.02.013
  • W pracy 2 autorów Michał Cieśla miał 70-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 10.
70 6 (1,95) ⇨

Recenzowane artykuły z roku 2016

  • K. Kubiak, Z. Adamczyk, M. Cieśla
  • Fibrinogen adsorption mechanisms at the gold substrate revealed by QCM-D measurements and RSA modeling
  • Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 139, 123 (2016); DOI: 10.1016/j.colsurfb.2015.11.052
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • P. Żeliszewska, A. Bratek-Skicki, Z. Adamczyk, M. Cieśla
  • Modelling and measurements of fibrinogen adsorption on positively charged microspheres
  • Condensed Matter Physics,19, 13801 (2016); DOI: 10.5488/CMP.19.13801
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • M. Krasowska, A. Strzelewicz, A. Rybak, G. Dudek, M. Cieśla
  • Structure and transport properties of ethylcellulose membranes with different types and granulation of magnetic powder
  • Physica A, 452, 241 (2016); DOI: 10.1016/j.physa.2016.02.032
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • M. Cieśla, A. Nowak
  • Managing numerical errors in random sequential adsorption
  • Surface Science, 651, 182 (2016); DOI: 10.1016/j.susc.2016.04.014
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • M. Cieśla, G. Pająk, R.M. Ziff
  • In a search for a shape maximizing packing fraction for two-dimensional random sequential adsorption
  • The Journal of Chemical Physisc, 145, 044708 (2016); DOI: 10.1063/1.4959584
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • M. Kujda, Z. Adamczyk, M. Cieśla
  • Monolayers of the HSA dimer on polymeric microparticles-electrokinetic characteristics
  • Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 148, 229 (2016); DOI: 10.1016/j.colsurfb.2016.08.017
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
15 dr hab. Piotr Cyganik adiunkt z habilitacją 2005 116

5 wybranych prac z lat 2011–2016

  • Żaba, Noworolska, Bowers, Breiten, Cyganik*
  • Formation of Highly Ordered Self-Assembled Monolayers of Alkynes on Au(111) Substrates
  • J. Am. Chem. Soc. 136,11918-11921
  • W pracy 6 autorów Piotr Cyganik miał 30-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 16.
  • Ossowski, Wachter, Silies, Kind, Cyganik*
  • Thiolate versus Selenolate: Structure, Stability, and Charge Transfer Properties
  • ACS Nano, 9, 4508-4526
  • W pracy 13 autorów Piotr Cyganik miał 20-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 13.
  • Ossowski, Rysz, Krawiec, Maciazek, Cyganik*
  • Oscillations in Stability of Consecutive Chemical Bonds Revealed by Ion-Induced Desorption
  • Angew. Chem. Int. Ed. (communication) 54, 1336-1340
  • W pracy 7 autorów Piotr Cyganik miał 30-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 7.
  • Dendzik, Terfort, Cyganik*
  • Odd-Even Effect in the Polymorphism of Self-Assembled Monolayers of Biphenyl-Substituted Alkaneselenolates on Au(111)
  • J. Phys. Chem. C, 116, 19535-19542
  • W pracy 3 autorów Piotr Cyganik miał 60-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 7.
  • Gnatek, D.; Schuster, S.; Ossowski, J. Khan, M. Cyganik*, P.
  • Odd-Even Effects in the Structure and Stability of Azobenzene-Substituted Alkanethiolates on Au(111) and Ag(111) Substrates
  • J. Phys. Chem. C 2015, 119, 25929-25944
  • W pracy 9 autorów Piotr Cyganik miał 30-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 5.
48 1 (0,11) ⇨

Recenzowane artykuły z roku 2016

  • Bowers,C.M.; Rappoport, D.; Simeone, F. C.; Liao, K. C.; Semenov, S. N.; Zaba, T.; Cyganik, P.; Aspuru-Guzik, A.; Whitesides, G.M,*
  • Tunneling across SAMs Containing Oligophenyl Groups
  • J. Phys. Chem. C 2016, 120, 11331-11337
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.

3 wybrane referaty na konferencjach w roku 2016

  • Successful analysis of a butterfly by using hammer - Static SIMS application for probing molecule-metal interface
  • Wykład na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Heidelbergu
  • 16 maj, Heidelberg Niemcy
  • Charakter wystąpienia: zaproszony
  • Self-Assembled Monolayers based on carboxylic head group – towards a new standard in SAMs
  • Wykład na Wydziale Chemii Uniwersytetu Harvarda
  • 7 grudnia, Cambridge, USA
  • Charakter wystąpienia: zaproszony
  • Molecule-Metal Interface Stability Revealed by SIMS
  • 20th International Conference on Ioon Beam Modification of Materials
  • 30 października do 4 listopada, Wellington, Nowa Zelandia
  • Charakter wystąpienia: ustna prezentacja

3 wybrane granty 2016 (rola kierownicza lub organizacyjna)

  • SONATA-BIS
  • Rola: Kierownik
  • OPUS-10
  • Rola: Kierownik
  • StartUJ (NCBiR)
  • Rola: Koordynator Wydziałowy

Własne wnioski grantowe i patenty zatwierdzone w roku 2016

  • OPUS-10
  • StartUJ (NCBiR)
16 dr Eryk Czerwiński adiunkt bez habilitacji 2011 475

5 wybranych prac z lat 2011–2016

  • G. Bencivenni, E. Czerwinski, E. De Lucia, G. De Robertis, D. Domenici et al.
  • A Time Domain Reflectometer with 100 ps precision implemented in a cost-effective FPGA for the test of the KLOE-2 Inner Tracker readout anodes
  • Nucl. Inst. & Meth. A 689 (2013) 185-191, doi: 10.1016/j.nima.2012.10.023
  • W pracy 14 autorów Eryk Czerwiński miał udział szacowany na 7 procent.
  • Liczba cytowań: 3.
  • E. Czerwiński, P. Moskal, M. Silarski, S. D. Bass, D. Grzonka et al.
  • Determination of the η′-Proton Scattering Length in Free Space
  • Phys. Rev. Lett. 113 (2014) 062004
  • W pracy 16 autorów Eryk Czerwiński miał 40-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 18.
  • D. Babusci, I. Balwierz-Pytko, G. Bencivenni, C. Bloise, F. Bossi et al.
  • Test of CPT and Lorentz symmetry in entangled neutral kaons with the KLOE experiment
  • Phys. Lett. B 730 (2014) 89-94
  • W pracy 72 autorów Eryk Czerwiński miał 5-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 20.
  • A. Gajos, D. Kamińska, E. Czerwiński, D. Alfs, T. Bednarski et al.
  • Trilateration-based reconstruction of ortho-positronium decays into three photons with the J-PET detector
  • NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT, Volume: 819, Pages: 54-59, DOI: 10.1016/j.nima.2016.02.069, Published: MAY 21 2016
  • W pracy 31 autorów Eryk Czerwiński miał 25-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 3.
  • D. Kaminska, A. Gajos, E. Czerwinski, D. Alfs, T. Bednarski et al.
  • A feasibility study of ortho-positronium decays measurement with the J-PET scanner based on plastic scintillators
  • EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 76 Issue: 8 Article Number: 445 DOI: 10.1140/epjc/s10052-016-4294-3 Published: AUG 9 2016
  • W pracy 29 autorów Eryk Czerwiński miał 25-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 2.
46 20 (1,55) ⇨

Recenzowane artykuły z roku 2016

  • P. Moskal, O. Rundel, D Alfs, T Bednarski, P. Bialas et al.
  • Time resolution of the plastic scintillator strips with matrix photomultiplier readout for J-PET tomograph
  • PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 61 Issue: 5 Pages: 2025-2047 DOI: 10.1088/0031-9155/61/5/2025 Published: MAR 7 2016
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • A. Anastasi, D. Babusci, G. Bencivenni, M. Berlowski, C. Bloise et al.
  • Limit on the production of a new vector boson in e(+)e(-) -> U gamma, U -> pi(+)pi(-) with the KLOE experiment
  • PHYSICS LETTERS B Volume: 757 Pages: 356-361 DOI: 10.1016/j.physletb.2016.04.019 Published: JUN 10 2016
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • P. Moskal, D. Alfs, T. Bednarski, P. Bialas, E. Czerwinski et al.
  • POTENTIAL OF THE J-PET DETECTOR FOR STUDIES OF DISCRETE SYMMETRIES IN DECAYS OF POSITRONIUM ATOM - A PURELY LEPTONIC SYSTEM
  • ACTA PHYSICA POLONICA B Volume: 47 Issue: 2 Pages: 509-535 DOI: 10.5506/APhysPolB.47.509 Published: FEB 2016
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • G. Korcyl, D. Alfs, T. Bednarski, P. Bialas, E. Czerwinski et al.
  • SAMPLING FEE AND TRIGGER-LESS DAQ FOR THE J-PET SCANNER
  • ACTA PHYSICA POLONICA B Volume: 47 Issue: 2 Pages: 491-496 DOI: 10.5506/APhysPolB.47.491 Published: FEB 2016
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • B. Jasinska, M. Gorgol, M. Wiertel, R. Zaleski, D. Alfs et al.
  • DETERMINATION OF THE 3 gamma FRACTION FROM POSITRON ANNIHILATION IN MESOPOROUS MATERIALS FOR SYMMETRY VIOLATION EXPERIMENT WITH J-PET SCANNER
  • ACTA PHYSICA POLONICA B Volume: 47 Issue: 2 Pages: 453-460 DOI: 10.5506/APhysPolB.47.453 Published: FEB 2016
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • O.V. Doce, L. Fabbietti, M. Cargnelli, C. Curceanu, J. Marton et al.
  • K- absorption on two nucleons and ppK(-) bound state search in the Sigma(0)p final state
  • PHYSICS LETTERS B Volume: 758 Pages: 134-139 DOI: 10.1016/j.physletb.2016.05.001 Published: JUL 10 2016
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • A. Gajos, D. Kaminska, E. Czerwinski, T. Bednarski et al.
  • Trilateration-based reconstruction of ortho-positronium decays into three photons with the J-PET detector
  • NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT Volume: 819 Pages: 54-59 DOI: 10.1016/j.nima.2016.02.069 Published: MAY 21 2016
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • D. Kaminska, A. Gajos, E. Czerwinski, D. Alfs, T. Bednarski et al.
  • A feasibility study of ortho-positronium decays measurement with the J-PET scanner based on plastic scintillators
  • EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 76 Issue: 8 Article Number: 445 DOI: 10.1140/epjc/s10052-016-4294-3 Published: AUG 9 2016
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • A. Anastasi, D. Babusci, G. Bencivenni, M. Berlowski, C. Bloise et al.
  • Measurement of the phi -> pi(0)e(+)e(-) transition form factor with the KLOE detector
  • PHYSICS LETTERS B Volume: 757 Pages: 362-367 DOI: 10.1016/j.physletb.2016.04.015 Published: JUN 10 2016
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • P. Adlarson, W. Augustyniak, W. Bardan, M. Bashkanov, F.S. Bergmann et al.
  • Measurement of the (n)over-right-arrowp -> d pi(0) pi(0) reaction with polarized beam in the region of the d(*)(2380) resonance
  • EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A Volume: 52 Issue: 5 Pages: 1-7 Article Number: 147 DOI: 10.1140/epja/i2016-16147-5 Published: MAY 30 2016
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • A. Anastasi, D. Babusci, G. Bencivenni, M. Berlowski, C. Bloise et al.
  • Precision measurement of the eta -> pi(+)pi(-)pi(0) Dalitz plot distribution with the KLOE detector
  • JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 5 Article Number: 019 DOI: 10.1007/JHEP05(2016)019 Published: MAY 3 2016
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • W. Krzemien, D. Alfs, P. Bialas, E. Czerwinski, A. Gajos et al.
  • OVERVIEW OF THE SOFTWARE ARCHITECTURE AND DATA FLOW FOR THE J-PET TOMOGRAPHY DEVICE
  • ACTA PHYSICA POLONICA B Volume: 47 Issue: 2 Pages: 561-567 DOI: 10.5506/APhysPolB.47.561 Published: FEB 2016
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • P. Adlarson, W. Augustyniak, W. Bardan, M. Bashkanov, F.S. Bergmann et al.
  • Search for an isospin I=3 dibaryon
  • PHYSICS LETTERS B Volume: 762 Pages: 455-461 DOI: 10.1016/j.physletb.2016.09.051 Published: NOV 10 2016
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • P. Kowalski, W. Wislicki, L. Raczynski, D. Alfs, T. Bednarski et al.
  • SCATTER FRACTION OF THE J-PET TOMOGRAPHY SCANNER
  • ACTA PHYSICA POLONICA B Volume: 47 Issue: 2 Pages: 549-560 DOI: 10.5506/APhysPolB.47.549 Published: FEB 2016
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • P. Adlarson, W. Augustyniak, W. Bardan, M. Bashkanov, F.S. Bergmann et al.
  • Measurements of branching ratios for eta decays into charged particles
  • PHYSICAL REVIEW C Volume: 94 Issue: 6 Article Number: 065206 DOI: 10.1103/physRevC.94.065206 Published: DEC 23 2016
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • E. Czerwiński
  • Recent KLOE results on kaon physics
  • NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS PROCEEDINGS Volume: 273 Pages: 1455-1458 DOI: 10.1016/j.nuclphysbps.2015.09.235 Published: APR-JUN 2016
  • Charakter: Recenzowane materiały konferencyjne.
  • L. Raczynski, P. Moskal, P. Kowalski, W. Wislicki, T. Bednarski et al.
  • Application of the compress sensing theory for improvement of the TOF resolution in a novel J-PET instrument
  • NUKLEONIKA Volume: 61 Issue: 1 Pages: 35-39 DOI: 10.1515/nuka-2016-0012 Published: MAR 2016
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • E. Kubicz, M. Silarski, A. Wieczorek, A (Wieczorek, A.)[ 1,2 ] ; Alfs, D (Alfs, D.)[ 1 ] ; Bednarski
  • BEAM PROFILE INVESTIGATION OF THE NEW COLLIMATOR SYSTEM FOR THE J-PET DETECTOR
  • ACTA PHYSICA POLONICA B Volume: 47 Issue: 2 Pages: 537-548 DOI: 10.5506/APhysPolB.47.537 Published: FEB 2016
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • P. Moskal, D. Alfs, T. Bednarski, P. Bialas, C. Curceanu et al.
  • Studies of discrete symmetries in a purely leptonic system using the Jagiellonian Positron Emission Tomograph
  • MESON 2016 - 14TH INTERNATIONAL WORKSHOP ON MESON PRODUCTION, PROPERTIES AND INTERACTION Book Series: EPJ Web of Conferences Volume: 130 Article Number: UNSP 07015 DOI: 10.1051/epjconf/201613007015 Published: 2016
  • Charakter: Recenzowane materiały konferencyjne.
  • M. Pawlik-Niedzwiecka, O. Khreptak, A. Gajos, A. Wieczorek, D. Alfs et al.
  • J-PET detector system for studies of the electron-positron annihilations
  • MESON 2016 - 14TH INTERNATIONAL WORKSHOP ON MESON PRODUCTION, PROPERTIES AND INTERACTION Book Series: EPJ Web of Conferences Volume: 130 Article Number: UNSP 07020 DOI: 10.1051/epjconf/201613007020 Published: 2016
  • Charakter: Recenzowane materiały konferencyjne.

3 wybrane referaty na konferencjach w roku 2016

  • Recent results and perspectives with KLOE-2
  • Sixth workshop on Theory, Phenomenology and Experiments in Flavour Physics - FPCapri2016
  • 11-13 czerwiec, Capri, Włochy
  • Charakter wystąpienia: plenarny
  • Overview of KLOE results on kaon physics and KLOE-2 perspectives
  • KLOE-2 Workshop on e+e- collision physics at 1 GeV
  • 26-28 listopad, LNF, INFN, Frascati, Włochy
  • Charakter wystąpienia: zaproszony
  • CPT and T symmetry tests with entangled kaons
  • From the Vacuum to the Universe
  • 26 czerwiec - 1 lipiec, Kitzbühel, Austria
  • Charakter wystąpienia: plenarny

3 wybrane granty 2016 (rola kierownicza lub organizacyjna)

  • Wyznaczenie asymetrii ładunkowej i badanie symetrii CPT w półleptonowych rozpadach mezonów K (NCN, Sonata Bis)
  • Rola: kierownik
  • Badanie symetrii CP i CPT oraz struktury i rozpadów mezonów przy niskich energiach w eksperymentach KLOE/KLOE-2 (NCN, Harmonia)
  • Rola: wykonawca

Własne wnioski grantowe i patenty zatwierdzone w roku 2016

Dodatkowe informacje

Funkcja Sekretarza Naukowego Wydziału od września 2016. Przedstawiciel grupy IF WFAIS UJ w Komitecie Instytucji grupy badawczej KLOE-2. Zastępca Przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady Fizycznej w Krakowie. Czas wypełnienia tej ankiety: 2.5h

17 dr Paweł Czuba asystent / post-doc /
prac. nauk.-techn.
1986 26
18 dr hab. Bogdan Damski adiunkt z habilitacją 2013 254

5 wybranych prac z lat 2011–2016

  • B. Damski
  • Fidelity susceptibility of the quantum Ising model in the transverse field: The exact solution
  • Phys. Rev. E 87, 052131 (2013)
  • Liczba cytowań: 15.
  • B. Damski, M. M. Rams
  • Exact results for fidelity susceptibility of the quantum Ising model: the interplay between parity, system size, and magnetic field
  • J. Phys. A 47, 025303
  • W pracy 2 autorów Bogdan Damski miał 60-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 9.
  • B. Damski
  • Counterdiabatic driving of the quantum Ising model
  • J. Stat. Mech. P12019
  • Liczba cytowań: 9.
  • M. M. Rams, M. Zwolak, B. Damski
  • A quantum phase transition in a quantum external field: Superposing two magnetic phases
  • Sci. Rep. 2, 655
  • W pracy 3 autorów Bogdan Damski miał 35-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 6.
  • B. Damski
  • The quantum Ising model: finite sums and hyperbolic functions
  • Sci. Rep. 5, 15779
  • Liczba cytowań: 1.
40 1 (0,33) ⇨

Recenzowane artykuły z roku 2016

  • M. Łącki, B. Damski, J. Zakrzewski
  • Locating the quantum critical point of the Bose-Hubbard model through singularities of simple observables
  • Sci. Rep. 6, 38340 (2016)
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.

3 wybrane referaty na konferencjach w roku 2016

  • Locating the quantum critical point of the Bose- Hubbard model through singularities of simple observables
  • Quantum Technologies VII
  • 20-25 września, Warszawa
  • Charakter wystąpienia: zaproszony

3 wybrane granty 2016 (rola kierownicza lub organizacyjna)

  • Opus 5 finansowany przez NCN
  • Rola: Kierownik

Własne wnioski grantowe i patenty zatwierdzone w roku 2016

19 dr Michał Drahus asystent / post-doc /
prac. nauk.-techn.
2014 25

5 wybranych prac z lat 2011–2016

  • Drahus M., Yang B., Lis D. C., Jewitt D.
  • New Limits to CO Outgassing in Centaurs
  • MNRAS, in press (DOI: 10.1093/mnras/stw2227)
  • W pracy 4 autorów Michał Drahus miał 90-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 0.
  • Drahus M., Waniak W., Tendulkar S., Agarwal J., Jewitt D., et al.
  • Fast Rotation and Trailing Fragments of the Active Asteroid P/2012 F5 (Gibbs)
  • ApJL, 802, L8
  • W pracy 6 autorów Michał Drahus miał 55-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 5.
  • Feaga L. M., A'Hearn M. F., Farnham T. L., Bodewits D., Sunshine J. M., et al.
  • Uncorrelated Volatile Behavior during the 2011 Apparition of Comet C/2009 P1 Garradd
  • AJ, 147, 24
  • W pracy 10 autorów Michał Drahus miał 1-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 15.
  • Drahus M., Jewitt D., Guilbert-Lepoutre A., Waniak W., Sievers A.
  • The Sources of HCN and CH3OH and the Rotational Temperature in Comet 103P/Hartley 2 from Time-resolved Millimeter Spectroscopy
  • ApJ, 756, 80
  • W pracy 5 autorów Michał Drahus miał 95-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 14.
  • Waniak W., Borisov G., Drahus M., Bonev T.
  • Rotation-stimulated structures in the CN and C3 comae of comet 103P/Hartley 2 close to the EPOXI encounter
  • A&A, 543, A32
  • W pracy 4 autorów Michał Drahus miał 1-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 9.
43 1 (0,25) ⇨

Recenzowane artykuły z roku 2016

  • Drahus M., Yang B., Lis D. C., Jewitt D.
  • New Limits to CO Outgassing in Centaurs
  • MNRAS, in press (DOI: 10.1093/mnras/stw2227)
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.

3 wybrane referaty na konferencjach w roku 2016

  • A Newborn Asteroid Family of Likely Rotational Origin Harboring a Doubly-Synchronous Binary
  • 48th DPS meeting / 11th EPS congress
  • 16-21 października, Pasadena, CA, USA
  • Charakter wystąpienia: zgłoszony
  • Spektroskopia komet na falach milimetrowych - nowa odsłona
  • Astrofizyka i Kosmologia
  • 3-4 grudnia, Kraków
  • Charakter wystąpienia: zaproszony

3 wybrane granty 2016 (rola kierownicza lub organizacyjna)

  • NCN FUGA 3 (2014/12/S/ST9/00426)
  • Rola: kierownik

Własne wnioski grantowe i patenty zatwierdzone w roku 2016

Dodatkowe informacje

Zatwierdzone wnioski obserwacyjne na teleskopach astronomicznych, w których pracownik występował jako kierownik programu badawczego: 1. Hubble Space Telescope, 24 orbity w latach 2016-2018, wnioski obserwacyjne: DD-14475, GO-14798

20 dr hab. Bartłomiej Dybiec adiunkt z habilitacją 2005 77

5 wybranych prac z lat 2011–2016

  • B. Dybiec, J. M. R. Parrondo, E. Gudowska-Nowak
  • Fluctuation-dissipation relations under Levy noises
  • EPL 98, 50006 (2012)
  • W pracy 3 autorów Bartłomiej Dybiec miał 40-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 11.
  • B. Dybiec, N. Mitarai and K. Sneppen
  • Information spreading and development of cultural centers
  • Phys. Rev. E 85 056116
  • W pracy 3 autorów Bartłomiej Dybiec miał 50-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 6.
  • K. Szczepaniec and B. Dybiec
  • Stationary states in two-dimensional systems driven by bivariate Levy noises
  • Phys. Rev. E 90 032128
  • W pracy 2 autorów Bartłomiej Dybiec miał udział szacowany na 50 procent.
  • Liczba cytowań: 8.
  • B. Dybiec and I.M. Sokolov
  • Estimation of the smallest eigenvalue in fractional escape problems: Semi-analytics and fits
  • Comp. Phys. Comm. 187, 29 (2015)
  • W pracy 2 autorów Bartłomiej Dybiec miał udział szacowany na 50 procent.
  • Liczba cytowań: 3.
  • B. Dybiec and K. Szczepaniec
  • Escape from hypercube driven by multi-variate α-stable noises: role of independence
  • Eur. Phys. J. B 88 184 (2015)
  • W pracy 2 autorów Bartłomiej Dybiec miał udział szacowany na 50 procent.
  • Liczba cytowań: 2.
30 4 (1,37) ⇨

Recenzowane artykuły z roku 2016

  • B. Dybiec, K. Szczepaniec and I. M. Sokolov
  • Non-equilibrium escape problems under bivariate α-stable noises
  • Acta Physica Polonica B 47, 1327 (2016)
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • K. Szczepaniec and B. Dybiec
  • Escape from a disk with partly absorbing boundaries driven by bi-variate α-stable noises
  • J. Stat. Mech. P054005 (2016)
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • A. A. Kharcheva, A. A. Dubkov, B. Dybiec, B. Spagnolo and D. Valenti
  • Spectral characteristics of steady-state Levy flights in confinement potential profiles
  • J. Stat. Mech. P054039 (2016)
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • B. Dybiec, A. Chechkin and E. Gudowska-Nowak
  • To hit or to pass it over - remarkable transient behavior of first arrivals and passages for Levy flights in finite domains
  • J. Phys. A: Math. Gen 49, 504001 (2016)
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.

3 wybrane referaty na konferencjach w roku 2016

  • To hit or to pass it over -- transient behavior of first arrivals and passages for Levy flights in finite domains
  • 29th Marian Smoluchowski Symposium on Statistical Physics
  • 12-16.09.2016, Zakopane, Poland
  • Charakter wystąpienia: plenarny
  • Stationary states in systems driven by Levy noise
  • Operational Methods in Fractional Dynamics
  • 6-10.11.2016, IFJ, Kraków, Poland
  • Charakter wystąpienia: zaproszony

Dodatkowe informacje

Opiekowałem się jednym doktorantem. Byłem członkiem komitetu organizacyjnego Sympozjum Mariana Smoluchowskiego. Wygłosiłem dwa referaty konferencyjne, zaprezentowałem jeden poster oraz wygłosiłem cztery referaty seminaryjne. Opiekowałem się jedną pracą licencjacką. Uczestniczyłem w trzech konferencjach międzynarodowych.

21 prof. dr hab. Jacek Dziarmaga profesor nadzwyczajny 1995 228

5 wybranych prac z lat 2011–2016

  • A. Francuz, J. Dziarmaga, B. Gardas, and W. H. Zurek
  • Space and time renormalization in phase transition dynamics
  • Phys. Rev. B 93, 075134
  • W pracy 4 autorów Jacek Dziarmaga miał 25-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 9.
  • Brzezicki Wojciech; Dziarmaga Jacek; Oles Andrzej M.
  • Noncollinear Magnetic Order Stabilized by Entangled Spin-Orbital Fluctuations
  • Phys. Rev. Lett. 109, Issue 23, id. 237201
  • W pracy 3 autorów Jacek Dziarmaga miał 33-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 25.
  • Dziarmaga, Jacek; Zurek, Wojciech H.; Zwolak, Michael
  • Non-local quantum superpositions of topological defects
  • Nature Physics, Volume 8, Issue 1, pp. 49-53
  • W pracy 3 autorów Jacek Dziarmaga miał 33-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 15.
  • Brzezicki, Wojciech; Dziarmaga, Jacek; Oles, Andrzej M.
  • Topological Order in an Entangled SU(2) circle times XY Spin-Orbital Ring
  • Phys. Rev. Lett. 112, 117204
  • W pracy 3 autorów Jacek Dziarmaga miał 33-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 11.
  • Swislocki, Tomasz; Witkowska, Emilia; Dziarmaga, Jacek; Matuszewski, Michał
  • Double Universality of a Quantum Phase Transition in Spinor Condensates: Modification of the Kibble-Zurek Mechanism by a Conservation Law
  • Phys. Rev. Lett. 110, 045303
  • W pracy 4 autorów Jacek Dziarmaga miał 25-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 12.
72 3 (0,92) ⇨

Recenzowane artykuły z roku 2016

  • P. Czarnik, M. M. Rams, and J. Dziarmaga
  • Variational tensor network renormalization in imaginary time: Benchmark results in the Hubbard model at finite temperature
  • Phys. Rev. B 94, 235142
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • P. Czarnik, J. Dziarmaga, and A. M. Oleś
  • Variational tensor network renormalization in imaginary time: Two-dimensional quantum compass model at finite temperature
  • Phys. Rev. B 93, 184410
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.
  • A. Francuz, J. Dziarmaga, B. Gardas, and W. H. Zurek
  • Space and time renormalization in phase transition dynamics
  • Phys. Rev. B 93, 075134
  • Charakter: Artykuł w czasopiśmie.

3 wybrane referaty na konferencjach w roku 2016

  • Variational tensor network renormalization in imaginary time: quantum lattice models at finite temperature
  • Correlations and Coherence at Diffrent Scales
  • 4-9 września, Ustroń, Poland
  • Charakter wystąpienia: zaproszony
  • Variational tensor network renormalization in imaginary time: quantum lattice models at finite temperature
  • New Quantum Phases with Frustration and Entanglement
  • 19-22 czerwca, Kraków, Poland
  • Charakter wystąpienia: zaproszony

3 wybrane granty 2016 (rola kierownicza lub organizacyjna)

  • OPUS: Dynamika i splątanie w kwantowych zjawiskach krytycznych
  • Rola: Kierownik
  • FUGA: Symulacje kwantowych układów wielu ciał
  • Rola: Opiekun naukowy
  • DIAMENTOWY GRANT: Kwantowy porządek topologiczny w ujęciu sieci tensorowych
  • Rola: Opiekun naukowy

Własne wnioski grantowe i patenty zatwierdzone w roku 2016

22 dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek Pracownik nie wyraził zgody na upublicznienie wyników ankiety
23 dr hab. Krzysztof Dzierżęga adiunkt z habilitacją 1992 34

5 wybranych prac z lat 2011–2016

  • B. Pokrzywka, A. Mendys, K. Dzierżęga, M. Grabiec, S. Pellerin
  • Laser light scattering in a laser-induced argon plasma: Investigations of the shock wave
  • Spectrochimica Acta Part B 24, 74-75
  • W pracy 5 autorów Krzysztof Dzierżęga miał 33-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 6.
  • K. Dzierżęga, A. Mendys, B. Pokrzywka, W. Zawadzki, S. Pellerin
  • Simultaneous measurement of electron and heavy particle temperatures in He laser-induced plasma by Thomson and Rayleigh scattering
  • Applied Physics Letters, 102, 134108
  • W pracy 5 autorów Krzysztof Dzierżęga miał 50-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 4.
  • A. Mendys, M. Kański, A. Farah-Sougueh, S. Pellerin, K. Dzierżęga
  • Investigation of the local thermodynamic equilibrium of laser-induced aluminum plasma by Thomson scattering method
  • Spectrochim. Acta Part B, 96, 61-68
  • W pracy 6 autorów Krzysztof Dzierżęga miał 40-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 10.
  • Dzierzega, K.; Mendys, A.; Pokrzywka, B.
  • What can we learn about laser-induced plasmas from Thomson scattering experiments
  • Spectrochimica Acta Part B, 96, 76-86
  • W pracy 3 autorów Krzysztof Dzierżęga miał 40-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 6.
  • Pokrzywka, B.; Mendys, A.; Dzierzega, K.; Grabiec M.; Pellerin S.
  • Laser light scattering in a laser-induced argon plasma: Investigations of the shock wave
  • Spectrochimica Acta Part B, 74-75, 24-30
  • W pracy 5 autorów Krzysztof Dzierżęga miał 30-procentowy udział.
  • Liczba cytowań: 6.
32

Dodatkowe informacje

1. liczba komunikatów na konferencjach międzynarodowych: 4

24 dr MICHAŁ ECKSTEIN asystent / post-doc /
prac. nauk.-techn.
2014 0
25 mgr Nikodem Frodyma Pracownik nie wyraził zgody na upublicznienie wyników ankiety

© WFAIS UJ