Ankieta działalności naukowej pracowników wydziału FAIS UJ

Wyniki ankiety

Przedstawione dane dostarczyli poszczególni pracownicy Wydziału
i każdy z nich odpowiada za poprawność przekazanych informacji.

 «  » 

legenda:

 • A – rok zatrudnienia
 • B – liczba cytowań w 2017 r.
 • C – 5 wybranych prac z lat 2013–2017
 • D – suma cytowań 5 wybranych prac
 • E – lista artykułów z 2017 r. W nawiasie liczba ważona artykułów.
 • F – 3 wybrane referaty z 2017 r.
 • G – udział w grantach z 2017 r. jako wykonawca
 • H – otrzymane nagrody i wyróżnienia w 2017 r.
 • I – udział we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych, których członkowie pochodzą co najmniej z 10 państw
 • J – udział w zespołach eksperckich w 2017 r.
 • K – dodatkowe informacje
lp. tytuł imię i nazwisko stanowisko A B C D E F G H I J K
1 prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski profesor zwyczajny 1984 46

5 wybranych prac z lat 2012–2017

  • Kozłowski, Mirosław; Sowa, Piotr; Biborski, Andrzej; Abdank-Kozubski, Rafał
  • SiC (0001) and (000\bar{1}) surfaces diffusion parameters estimated by means of atomistic Kinetic Monte Carlo simulations Kozłowski, Mirosław et al. (4 aut.) Materials Letters, vol. 132, pp. 413-416, 2014
  • Liczba cytowań: 1.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Evteev, Alexander V.; Levchenko, Elena V.; Belova, Irina V.; Abdank-Kozubski, Rafał; Liu, Zi-Kui; Murch, Graeme E.
  • Thermotransport in binary system : case study on Ni_{50}Al_{50} melt Evteev, Alexander V. et al. (6 aut.) Philosophical Magazine, no. 31, vol. 94, pp. 3574-3602, 2014
  • Liczba cytowań: 6.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Kozłowski, Mirosław; Abdank-Kozubski, Rafał; Goyhenex, Christine
  • Surface induced superstructure transformation in L1_{0} FePt by Monte Carlo simulations implemented with Analytic Bond-Order Potentials Kozłowski, Mirosław et al. (3 aut.) Materials Letters, vol. 106, pp. 273-276, 2013
  • Liczba cytowań: 2.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Sowa, Piotr; Abdank-Kozubski, Rafał; Biborski, Andrzej; Levchenko, Elena V.; Evteev, Alexander V.; Belova, Irina V.; Murch, Graeme E.; Pierron-Bohnes, V.
  • Self-diffusion and ‘order-order’ kinetics in B2-ordering AB binary systems with a tendency for triple-defect formation : Monte Carlo simulation Sowa, Piotr et al. (8 aut.) Philosophical Magazine, no. 16, vol. 93, pp. 1987-1998, 2013
  • Liczba cytowań: 5.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Brodacka, Sylwia; Kozłowski, Mirosław; Abdank-Kozubski, Rafał; Goyhenex, Ch.; Murch, G. E.
  • Chemical ordering phenomena in nanostructured FePt : Monte Carlo simulations Brodacka, Sylwia et al. (5 aut.) Physical Chemistry Chemical Physics, no. 42, vol. 17, pp. 28394-28406, 2015
  • Liczba cytowań: 1.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
15 6 (0,96) ⇨

Recenzowane artykuły z roku 2017

  • Atomistic origin of the thermodynamic activation energy for self-diffusion and order-order relaxation in intermetallic compounds I : analytical approach Sowa, Piotr et al. (6 aut.) Philosophical Magazine, no. 17, vol. 97, pp. 1361-1374, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Atomistic origin of the thermodynamic activation energy for self-diffusion and order-order relaxation in intermetallic compounds II : Monte Carlo simulation of B2-ordering binaries Sowa, Piotr et al. (6 aut.) Philosophical Magazine, no. 17, vol. 97, pp. 1375-1397, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Multiscale modelling of diffusion-controlled phenomena in condensed matter Kozubski, Rafał 2017
  • Typ publikacji: Book/Monography
  • Molecular dynamics prediction of the influence of composition on thermotransport in Ni-Al melts Ahmed, Tanvir et al. (8 aut.) Multiscale modelling of diffusion-controlled phenomena in condensed matter, pp. 93-110, 2017
  • Typ publikacji: BookSection/Article
  • From the atomistic to the mesoscopic scale modeling of phase transition in solids Zapolsky, H. et al. (3 aut.) Multiscale modelling of diffusion-controlled phenomena in condensed matter, pp. 111-126, 2017
  • Typ publikacji: BookSection/Article
  • Validation of an Embedded-Atom Copper classical potential via bulk and nanostructure simulations Kozłowski, Mirosław et al. (6 aut.) Multiscale modelling of diffusion-controlled phenomena in condensed matter, pp. 74-92, 2017
  • Typ publikacji: BookSection/Article

3 wybrane referaty na konferencjach w roku 2017

  • Saddle point energies for atomic jumps and thermodynamic activation energy for ordering and diffusion in intermetallic compounds: atomistic simulations
  • 3rd International Conference on Smart Materials and Structures,
  • 20-22 marca 2017, Orlando, USA
  • Charakter wystąpienia: zaproszony
  • Atomic-migration-controlled processes in solid metallic materials: power of atomistic Monte Carlo techniques
  • 1st International Conference on Applied Physics
  • 31 marca - 2 kwietnia 2017, Berlin, Niemcy
  • Charakter wystąpienia: plenarny
  • Self-diffusion in stoichiometric and non-stoichiometric triple-defect binary intermetallics: Semi Grand Canonical and Kinetic Monte Carlo simulations
  • 10th International Conference on Diffusion in Materials (DIMAT-2017)
  • 7-12 maja 2017, Haifa, Izrael
  • Charakter wystąpienia: zaproszony
  • Atomistic Monte Carlo simulations: a powerful tool for studying atomic migration controlled processes in intermetallics
  • 13th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids, DSL-2017
  • 26-30 czerwca 2017, Wiedeń, Austria
  • Charakter wystąpienia: zaproszomy
  • Monte Carlo and deterministic approach to atomistic simulations of diffusion-controlled processes in intermetallics.
  • International conference on Frontiers in Materials Processing, Application, Research & Technology (FIMPART)
  • 9-12 lipca 2017, Bordeaux, Francja
  • Charakter wystąpienia: zaproszomy
  • Thermodynamic activation energy for self diffusion and order-order relaxation in intermetallic compounds: atomistic model and Monte Carlo simulations.
  • 30th Marian Smoluchowski Symposium on Statistical Physics
  • 3-8 września 2017, Kraków
  • Charakter wystąpienia: ustny

3 wybrane granty 2017 (rola kierownicza lub organizacyjna)

  • Experimental investigation and modelling of nanoscale solid-state reactions with high technological impact
  • Instytucja: European Commission, FP7-PEOPLE-2013-IRSES
  • Kierownik: prof. Rafal Abdank-Kozubski
  • Badania eksperymentalne i modelowanie przemian w nanostrukturach układów o dużym znaczeniu technologicznym
  • Instytucja: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego
  • Kierownik: prof. Rafal Abdank-Kozubski

Dodatkowe informacje

Publikacja: Simulation of the Tracer Diffusion, Bulk Ordering, and Surface Reordering in F.C.C. Structures by Kinetic Mean-Field Method By:Bezpalchuk, VM ; Kozubski, R ; Gusak, AM; USPEKHI FIZIKI METALLOV-PROGRESS IN PHYSICS OF METALS Volume: 18 Issue: 3 Pages: 205-233 DOI: 10.15407/ufm.18.03.205 Published: JUL-SEP 2017 pojawiła się na początku 2018 i nie została jeszcze wprowadzona do RUJ

2 dr Jan Argasiński Pracownik nie wyraził zgody na upublicznienie wyników ankiety
3 prof. dr hab. Henryk Arodź Pracownik nie wyraził zgody na upublicznienie wyników ankiety
4 dr Kamil Awsiuk adiunkt 2013 80

5 wybranych prac z lat 2012–2017

  • Awsiuk, Kamil; Budkowski, Andrzej; Marzec, M. M.; Petrou, P.; Rysz, Jakub; Bernasik, A.
  • Effects of polythiophene surface structure on adsorption and conformation of bovine serum albumin : a multivariate and multitechnique study Awsiuk, Kamil et al. (6 aut.) Langmuir, no. 46, vol. 30, pp. 13925-13933, 2014
  • Liczba cytowań: 11.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Awsiuk, Kamil; Budkowski, Andrzej; Psarouli, A.; Petrou, P.; Bernasik, A.; Kakabakos, S.; Rysz, Jakub; Raptis, I.
  • Protein adsorption and covalent bonding to silicon nitride surfaces modified with organo-silanes : comparison using AFM, angle-resolved XPS and multivariate ToF-SIMS analysis Awsiuk, Kamil et al. (8 aut.) Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, vol. 110, pp. 217-224, 2013
  • Liczba cytowań: 21.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Gostek, Justyna; Awsiuk, Kamil; Pabijan, Joanna; Rysz, Jakub; Budkowski, Andrzej; Lekka, Małgorzata
  • Differentiation between single bladder cancer cells using principal component analysis of time-of-flight secondary ion mass spectrometry Gostek, Justyna et al. (6 aut.) Analytical Chemistry, no. 6, vol. 87, pp. 3195-3201, 2015
  • Liczba cytowań: 6.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Prauzner-Bechcicki, Szymon; Raczkowska, Joanna; Madej, Ewelina; Pabijan, Joanna; Lukes, Jaroslav; Sepitka, Josef; Rysz, Jakub; Awsiuk, Kamil; Bernasik, Andrzej; Budkowski, Andrzej; Lekka, Małgorzata
  • PDMS substrate stiffness affects the morphology and growth profiles of cancerous prostate and melanoma cells Prauzner-Bechcicki, Szymon et al. (11 aut.) Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, vol. 41, pp. 13-22, 2015
  • Liczba cytowań: 15.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Tsougeni, K.; Petrou, P. S.; Awsiuk, Kamil; Marzec, M. M.; Ioannidis, N.; Petrouleas, V.; Tserepi, A.; Kakabakos, S. E.; Gogolides, E.
  • Direct covalent biomolecule immobilization on plasma-nanotextured chemically stable substrates Tsougeni, K. et al. (9 aut.) ACS Applied Materials & Interfaces, no. 27, vol. 7, pp. 14670-14681, 2015
  • Liczba cytowań: 14.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
67 6 (0,67) ⇨

Recenzowane artykuły z roku 2017

  • Immobilization and detection of platelet-derived extracellular vesicles on functionalized silicon substrate : cytometric and spectrometric approach Gajos, Katarzyna et al. (10 aut.) Analytical and Bioanalytical Chemistry, no. 4, vol. 409, pp. 1109-1119, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Indirect immunoassay on functionalized silicon surface : molecular arrangement, composition and orientation examined step-by-step with multi-technique and multivariate analys Gajos, Katarzyna et al. (11 aut.) Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, vol. 150, pp. 437-444, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Contact pin-printing of albumin-fungicide conjugate for silicon nitride-based sensors biofunctionalization : multi-technique surface analysis for optimum immunoassay performance Gajos, Katarzyna et al. (11 aut.) Applied Surface Science, vol. 410, pp. 79-86, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Temperature-responsive grafted polymer brushes obtained from renewable sources with potential application as substrates for tissue engineering Raczkowska, Joanna et al. (12 aut.) Applied Surface Science, vol. 407, pp. 546-554, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Patterning of cancerous cells driven by a combined modification of mechanical and chemical properties of the substrate Raczkowska, Joanna et al. (7 aut.) European Polymer Journal, vol. 93, pp. 726-732, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Transition between stable hydrophilization and fast etching/hydrophilization of poly(methyl)methacrylate polymer using a novel atmospheric pressure dielectric barrier discharge source Dimitrakellis, Panagiotis et al. (6 aut.) Journal of Vacuum Science & Technology. A, Vacuum, Surfaces, and Films, no. 4, vol. 35, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article

3 wybrane referaty na konferencjach w roku 2017

  • The effect of the perpendicular electric field on structure formation in solution-cast composites of conjugated and dielectric polymers
  • The 3rd International Conference on Nanomaterials: Fundamentals and Applications
  • 9-11 października 2017, Štrbské Pleso, Słowacja
  • Charakter wystąpienia: plenarny
  • Orientation of immunoglobulin and streptavidin adsorbed on spincast polythiophene films: Impact of polymer film crystallinity
  • 21st International Conference on Secondary Ion Mass Spectrometry
  • 10-15 września 2017, Kraków
  • Charakter wystąpienia: plenarny

3 wybrane granty 2017 (rola kierownicza lub organizacyjna)

  • Wpływ taktyczności polimerów na adsorpcję, orientację i konformację białek na powierzchni cienkich warstw polimerowych
  • Instytucja: Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA
  • Kierownik: K. Awsiuk
  • Wpływ pola elektrycznego na proces samoorganizacji mieszanin polimerów przewodzących i izolujących w cienkich warstwach osadzonych z roztworu
  • Instytucja: MNiSW
  • Kierownik: K. Awsiuk
  • Tworzenie wzorów i ścieżek metalicznych przy pomocy reakcji fotochemicznej prowadzonej w menisku
  • Instytucja: Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności+" w ramach przedsięwzięcia MNiSW
  • Kierownik: K. Awsiuk
  • Urządzenie i prowadzenie reakcji elektrochemicznych i elektroforetycznych w menisku metodą kompatybilną z technologią roll-to-roll: depozycja warstw w procesie produkcji ogniw słonecznych III generacji
  • Instytucja: Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności+" w ramach przedsięwzięcia MNiSW
  • Kierownik: J. Rysz

Otrzymane nagrody i wyróżnienia w 2017 r.

  • Nagroda Rektora Zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe
  • Pozostali laureaci: Andrzej Budkowski , Michał Rams, Jakub Rysz, Joanna Raczkowska
  • Osoba bądź instytucja przyznająca nagrodę: Uniwersytet Jagielloński
  • Za działalność: naukową
  • Nagroda międzynarodowa: nie
  • Kraj: Polska
  • Objecie Programem wsparcia dla naukowców UJ aplikujących o granty ERC
  • Pozostali laureaci:
  • Osoba bądź instytucja przyznająca nagrodę: Uniwersytet Jagielloński
  • Za działalność: naukową
  • Nagroda międzynarodowa: nie
  • Kraj: Polska

Dodatkowe informacje

WNIOSKI PATENTOWE • międzynarodowy PCT/PL2017/05 0048, A device and a method for preparation of polymer films having a predefined spatial structure,2017-09-25 • krajowy P.423691, Urządzenie i sposób prowadzenia reakcji fotochemicznej w przesuwanym menisku, 2017-12-04 UDZIAŁ W SZKOLENIACH I KURSACH • 10.10.2017, Kraków, IUVSTA Short Course "Short course for new ideas on Secondary Ion Mass Spectrometry and related analytical techniques" PEŁNIONE FUNKCJE • Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Fizycznej w Krakowie • Przedstawiciel młodszych pracowników naukowych na Kolegium Dyrekcyjnym Instytutu Fizyki UJ

5 dr hab. Stanisław Baran Pracownik nie wyraził zgody na upublicznienie wyników ankiety
6 prof. dr hab. Piotr Białas Pracownik nie wyraził zgody na upublicznienie wyników ankiety
7 dr hab. Jacek Bieroń adiunkt z dr hab. 1988 76

5 wybranych prac z lat 2012–2017

  • Radžiūtė, Laima; Gaigalas, Gediminas; Jönsson, Per; Bieroń, Jacek
  • Multiconfiguration Dirac-Hartree-Fock calculations of atomic electric dipole moments of ^{225}Ra ^{199}Hg ^{171}Yb Radžiūtė, Laima et al. (4 aut.) Physical Review. A, Atomic, Molecular, and Optical Physics, no. 1, vol. 90, 2014
  • Liczba cytowań: 10.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Jönsson, Per; Gaigalas, Gediminas; Bieroń, Jacek; Froese Fischer, Charlotte; Grant, I. P.
  • New version : G_{RASP}2K relativistic atomic structure package Jönsson, Per et al. (5 aut.) Computer Physics Communications, no. 9, vol. 184, pp. 2197-2203, 2013
  • Liczba cytowań: 143.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Yordanov, D. T.; Balabanski, D. L.; Bieroń, Jacek; Bissell, M. L.; Blaum, K.; Budinčević, I.; Fritzsche, S.; Frömmgen, N.; Georgiev, G.; Geppert, Ch.; Hammen, M.; Kowalska, M.; Kreim, K.; Krieger, A.; Neugart, R.; Nörtershäuser, W.; Papuga, J.; Schmidt, S.
  • Spins, electromagnetic moments, and isomers of ^{107-129} Cd Yordanov, D. T. et al. (18 aut.) Physical Review Letters, no. 19, vol. 110, 2013
  • Liczba cytowań: 38.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Frömmgen, Nadja; Balabanski, Dimiter L.; Bissell, Mark L.; Bieroń, Jacek; Blaum, Klaus; Cheal, Bradley; Flanagan, Kieran; Fritzsche, Stephan; Geppert, Christopher; Hammen, Michael; Kowalska, Magdalena; Kreim, Kim; Krieger, Andreas; Neugart, Rainer; Neyens, Gerda; Rajabali, Mustafa M.; Nörtershäuser, Wilfried; Papuga, Jasna; Yordanov, Deyan T.
  • Collinear laser spectroscopy of atomic cadmium : extraction of nuclear magnetic dipole and electric quadrupole moments Frömmgen, Nadja et al. (19 aut.) European Physical Journal. D, Atomic, Molecular, and Optical Physics, no. 6, vol. 69, 2015
  • Liczba cytowań: 6.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Bieroń, Jacek; Froese Fischer, Charlotte; Fritzsche, Stephan; Gaigalas, Gediminas; Grant, Ian P.; Indelicato, Paul; Jönsson, Per; Pyykkö, Pekka
  • Ab initio MCDHF calculations of electron–nucleus interactions Bieroń, Jacek et al. (8 aut.) Physica Scripta, no. 5, vol. 90, 2015
  • Liczba cytowań: 4.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
201 2 (0,23) ⇨

Recenzowane artykuły z roku 2017

  • Evolution of nuclear structure in neutron-rich odd-Zn isotopes and isomers Wraith, C. et al. (32 aut.) Physics Letters. B, vol. 771, pp. 385-391, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Multiconfiguration calculations of electronic isotope-shift factors in Zn I Filippin, Livio et al. (5 aut.) Physical Review. A, no. 4, vol. 96, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article

3 wybrane referaty na konferencjach w roku 2017

  • Parity and time reversal violation in heavy and superheavy atoms
  • Workshop on Discrete Symmetries and Entanglement
  • June 10-11, 2017, Kraków, Poland
  • Charakter wystąpienia: Plenarny, zaproszony
  • You Only Live Twice — GRASPmpi on GitHub
  • CompAS Meeting
  • 18-22 August 2017, Lund, Sweden
  • Charakter wystąpienia: Plenarny, zaproszony
  • Unchain My Heart. Calculations of hyperfine structures, electric field gradients, and determinations of nuclear electromagnetic moments across isotope chains
  • CompAS Meeting
  • 18-22 August 2017, Lund, Sweden
  • Charakter wystąpienia: Plenarny, zaproszony
  • Time Reversal Violation in Heavy and SuperHeavy Atoms
  • 12th International Conference on Relativistic Effects in Heavy-Element Chemistry and Physics
  • September 2-6, 2017, Marburg, Germany
  • Charakter wystąpienia: Contributed Talk

Udział we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych, których członkowie pochodzą co najmniej z 10 państw

  • Nazwa organizacji: CompAS
  • Pełniona funkcja: founding member
  • Od roku: 2013
8 prof. dr hab. Piotr Bizoń profesor zwyczajny 1985 140

5 wybranych prac z lat 2012–2017

  • Bizoń, Piotr
  • Is AdS stable? Bizoń, Piotr General Relativity and Gravitation, no. 5, vol. 46, pp. 1-14, 2014
  • Liczba cytowań: 25.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Bizoń, Piotr; Jałmużna, Joanna
  • Globally regular instability of 3-dimensional anti-de Sitter spacetime Bizoń, Piotr et al. (2 aut.) Physical Review Letters, no. 4, vol. 111, 2013
  • Liczba cytowań: 34.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Bizoń, Piotr; Friedrich, Helmut
  • A remark about wave equations on the extreme Reissner–Nordström black hole exterior Bizoń, Piotr et al. (2 aut.) Classical and Quantum Gravity, no. 6, vol. 30, 2013
  • Liczba cytowań: 21.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Bizoń, Piotr; Maliborski, Maciej; Rostworowski, Andrzej
  • Resonant dynamics and the instability of anti-de Sitter spacetime Bizoń, Piotr et al. (3 aut.) Physical Review Letters, no. 8, vol. 115, 2015
  • Liczba cytowań: 24.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Bizoń, Piotr; Biernat, Paweł
  • Generic self-similar blowup for equivariant wave maps and Yang–Mills fields in higher dimensions Bizoń, Piotr et al. (2 aut.) Communications in Mathematical Physics, no. 3, vol. 338, pp. 1443-1450, 2015
  • Liczba cytowań: 3.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
107 5 (1,75) ⇨

Recenzowane artykuły z roku 2017

  • Global dynamics of a Yang-Mills field on an asymptotically hyperbolic space Bizoń, Piotr et al. (2 aut.) Transactions of the American Mathematical Society, no. 3, vol. 369, pp. 2029-2048, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Threshold for blowup for equivariant wave maps in higher dimensions Biernat, Paweł et al. (3 aut.) Nonlinearity, no. 4, vol. 30, pp. 1513-1522, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Exact lowest-Landau-level solutions for vortex precession in Bose-Einstein condensates Biasi, Anxo et al. (4 aut.) Physical Review. A, no. 5, vol. 96, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Conformal flow on S^{3} and weak field integrability in AdS_{4} Bizoń, Piotr et al. (6 aut.) Communications in Mathematical Physics, no. 3, vol. 353, pp. 1179-1199, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Gravitational turbulent instability of AdS_{5} Bizoń, Piotr et al. (2 aut.) Acta Physica Polonica. B, no. 8, vol. 48, pp. 1375-1381, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article

3 wybrane referaty na konferencjach w roku 2017

  • From AdS to BEC
  • Advances in General Relativity
  • 28.08-1.09.2017, ESI, Wieden
  • Charakter wystąpienia: plenarny
  • From AdS to BEC
  • Workshop on General Relativity & AdS/CFT
  • 23-27.10.2017, Fields Institute, Toronto
  • Charakter wystąpienia: plenarny
  • Global dynamics of nonlinear waves
  • Hausdorff School: Dispersive Equations, Solitons, and Blow-up
  • 4-8.09.2017, Hausdorff Center for Mathematics, Bonn
  • Charakter wystąpienia: zaproszone wyklady

3 wybrane granty 2017 (rola kierownicza lub organizacyjna)

  • Asymptotically AdS spacetimes and turbulence
  • Instytucja: Grant Maestro NCN
  • Kierownik: Piotr Bizon

Udział we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych, których członkowie pochodzą co najmniej z 10 państw

  • Nazwa organizacji: Classical Quantum Gravity
  • Pełniona funkcja: board member
  • Od roku: 2015
9 prof. dr hab. Kazimierz Bodek Pracownik nie wyraził zgody na upublicznienie wyników ankiety
10 dr hab. Janusz Brzychczyk adiunkt z dr hab. 1988 128

5 wybranych prac z lat 2012–2017

  • Łukasik, J.; Pawłowski, P.; Budzanowski, A.; Czech, B.; Skwirczyńska, I.; Brzychczyk, Janusz; Adamczyk, Marek; Kupny, Sebastian; Lasko, Paweł; Sosin, Zbigniew; Wieloch, Andrzej; Kiš, M.; Leifels, Y.; Trautmann, W.
  • KRATTA, a versatile triple telescope array for charged reaction products Łukasik, J. et al. (14 aut.) Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, vol. 709, pp. 120-128, 2013
  • Liczba cytowań: 14.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Abgrall, N.; Andreeva, O.; Aduszkiewicz, A.; Ali, Yasir; Anticic, T.; Antoniou, N.; Baatar, B.; Bay, F.; Blondel, A.; Blumer, J.; Bogomilov, M.; Bogusz, M.; Bravar, A.; Brzychczyk, Janusz; Bunyatov, S. A.; Christakoglou, P.; Cirkovic, M.; Czopowicz, T.; Davis, N.; Debieux, S.; Dembinski, H.; Diakonos, F.; Di Luise, S.; Dominik, W.; Drozhzhova, T.; Dumarchez, J.; Dynowski, K.; Engel, R.; Efthymiopoulos, I.; Ereditato, A.; Fabich, A.; Feofilov, G. A.; Fodor, Z.; Fulop, A.; Gaździcki, M.; Golubeva, M.; Grebieszkow, K.; Grzeszczuk, A.; Guber, F.; Haesler, A.; Hasegawa, T.; Hierholzer, M.; Idczak, R.; Igolkin, S.; Ivashkin, A.; Jokovic, D.; Kadija, K.; Kapoyannis, A.; Kaptur, E.; Kielczewska, D.; Kirejczyk, M.; Kisiel, J.; Kiss, T.; Kleinfelder, S.; Kobayashi, T.; Kolesnikov, V. I.; Kolev, D.; Kondratiev, V. P.; Korzenev, A.; Koversarski, P.; Kowalski, S.; Krasnoperov, A.; Kurepin, A.; Larsen, Dag; Laszlo, A.; Lyubushkin, V. V.; Maćkowiak-Pawłowska, M.; Majka, Zbigniew; Maksiak, B.; Malakhov, A. I.; Maletic, D.; Manglunki, D.; Manic, D.; Marchionni, A.; Marcinek, Antoni; Marin, V.; Marton, K.; Mathes, H.-J.; Matulewicz, T.; Matveev, V.; Melkumov, G. L.; Messina, M.; Mrówczyński, St.; Murphy, S.; Nakadaira, T.; Nirkko, M.; Nishikawa, K.; Palczewski, T.; Palla, G.; Panagiotou, A. D.; Paul, T.; Peryt, W.; Petukhov, O.; Pistillo, C.; Płaneta, Roman; Pluta, J.; Popov, B. A.; Posiadala, M.; Puławski, S.; Puzovic, J.; Rauch, W.; Ravonel, M.; Redij, A.; Renfordt, R.; Richter-Wąs, Elżbieta; Robert, A.; Röhrich, D.; Rondio, E.; Rossi, B.; Roth, M.; Rubbia, A.; Rustamov, A.; Rybczyński, M.; Sadovsky, A.; Sakashita, K.; Savic, M.; Schmidt, K.; Sekiguchi, T.; Seyboth, P.; Sgalaberna, D.; Shibata, M.; Sipos, R.; Skrzypczak, E.; Słodkowski, M.; Sosin, Zbigniew; Staszel, Paweł; Stefanek, G.; Stepaniak, J.; Stroebele, H.; Susa, T.; Szuba, M.; Tada, M.; Tereshchenko, V.; Tolyhi, T.; Tsenov, R.; Turko, L.; Ulrich, R.; Unger, M.; Vassiliou, M.; Veberic, D.; Vechernin, V. V.; Vesztergombi, G.; Vinogradov, L.; Wilczek, A.; Włodarczyk, Z.; Wojtaszek-Szwarz, A.; Wyszyński, Oskar; Zambelli, L.; Zipper, W.
  • NA61/SHINE facility at the CERN SPS : beams and detector system Abgrall, N. et al. (149 aut.) Journal of Instrumentation, no. 6, vol. 9, 2014
  • Liczba cytowań: 56.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Abgrall, N.; Aduszkiewicz, A.; Ali, Yasir; Anticic, T.; Antoniou, N.; Baatar, B.; Bay, F.; Blondel, A.; Blumer, J.; Bogomilov, M.; Bravar, A.; Brzychczyk, Janusz; Bunyatov, S. A.; Busygina, O.; Christakoglou, P.; Czopowicz, T.; Davis, N.; Debieux, S.; Dembinski, H.; Diakonos, F.; Luise, S. Di; Dominik, W.; Drozhzhova, T.; Dumarchez, J.; Dynowski, K.; Engel, R.; Ereditato, A.; Feofilov, G. A.; Fodor, Z.; Fulop, A.; Gaździcki, M.; Golubeva, M.; Grebieszkow, K.; Grzeszczuk, A.; Guber, F.; Haesler, A.; Hasegawa, T.; Hierholzer, M.; Idczak, R.; Igolkin, S.; Ivashkin, A.; Joković, D.; Kadija, K.; Kapoyannis, A.; Kaptur, E.; Kiełczewska, D.; Kirejczyk, M.; Kisiel, J.; Kiss, T.; Kleinfelder, S.; Kobayashi, T.; Kolesnikov, V. I.; Kolev, D.; Kondratiev, V. P.; Korzenev, A.; Kovesarki, P.; Kowalski, S.; Krasnoperov, A.; Kurepin, A.; Larsen, Dag; László, A.; Lyubushkin, V. V.; Maćkowiak-Pawłowska, M.; Majka, Zbigniew; Maksiak, B.; Malakhov, A. I.; Manić, D.; Marcinek, Antoni; Marin, V.; Marton, K.; Mathes, H.-J.; Matulewicz, T.; Matveev, V.; Melkumov, G. L.; Mrówczyński, St.; Murphy, S.; Nakadaira, T.; Nirkko, M.; Nishikawa, K.; Palczewski, T.; Palla, G.; Panagiotou, A. D.; Paul, T.; Pistillo, C.; Peryt, W.; Petukhov, O.; Płaneta, Roman; Pluta, J.; Popov, B. A.; Posiadała, M.; Puławski, S.; Puzović, J.; Rauch, W.; Ravonel, M.; Redij, A.; Renfordt, R.; Robert, A.; Röhrich, D.; Rondio, E.; Roth, M.; Rubbia, A.; Rustamov, A.; Rybczyński, M.; Sadovsky, A.; Sakashita, K.; Savić, M.; Schmidt, K.; Sekiguchi, T.; Seyboth, P.; Sgalaberna, D.; Shibata, M.; Sipos, R.; Skrzypczak, E.; Słodkowski, M.; Staszel, Paweł; Stefanek, G.; Stepaniak, J.; Ströbele, H.; Šuša, T.; Szuba, M.; Tada, M.; Tereshchenko, V.; Tolyhi, T.; Tsenov, R.; Turko, L.; Ulrich, R.; Unger, M.; Vassiliou, M.; Veberič, D.; Vechernin, V. V.; Vesztergombi, G.; Vinogradov, L.; Wilczek, A.; Włodarczyk, Z.; Wojtaszek-Szwarc, A.; Wyszyński, Oskar; Zambelli, L.; Zipper, W.
  • Measurement of negatively charged pion spectra in inelastic p+p interactions at \rho _{lab} = 20, 31, 40, 80 and 158 GeV/c Abgrall, N. et al. (138 aut.) The European Physical Journal. C, Particles and Fields, no. 3, vol. 74, 2014
  • Liczba cytowań: 31.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Abgrall, N.; Aduszkiewicz, A.; Anticic, T.; Antoniou, N.; Argyriades, J.; Baatar, B.; Blondel, A.; Blumer, J.; Bogomilov, M.; Bravar, A.; Brooks, W.; Brzychczyk, Janusz; Bubak, A.; Bunyatov, S. A.; Busygina, O.; Christakoglou, P.; Chung, P.; Czopowicz, T.; Davis, N.; Debieux, S.; Di Luise, S.; Dominik, W.; Dumarchez, J.; Dynowski, K.; Engel, R.; Ereditato, A.; Esposito, L. S.; Feofilov, G. A.; Fodor, Z.; Ferrero, A.; Fulop, A.; Gaździcki, M.; Golubeva, M.; Grabez, B.; Grebieszkow, K.; Grzeszczuk, A.; Guber, F.; Haesler, A.; Hakobyan, H.; Hasegawa, T.; Idczak, R.; Igolkin, S.; Ivanov, Y.; Ivashkin, A.; Kadija, K.; Kapoyannis, A.; Katryńska, N.; Kiełczewska, D.; Kikola, D.; Kirejczyk, M.; Kisiel, J.; Kiss, T.; Kleinfelder, S.; Kobayashi, T.; Kochebina, O.; Kolesnikov, V. I.; Kolev, D.; Kondratiev, V. P.; Korzenev, A.; Kowalski, S.; Krasnoperov, A.; Kuleshov, S.; Kurepin, A.; Lacey, R.; Larsen, Dag; Laszlo, A.; Lyubushkin, V. V.; Maćkowiak-Pawłowska, M.; Majka, Zbigniew; Maksiak, B.; Malakhov, A. I.; Maletic, D.; Marchionni, A.; Marcinek, Antoni; Maris, I.; Marin, V.; Marton, K.; Matulewicz, T.; Matveev, V.; Melkumov, G. L.; Messina, M.; Mrówczyński, St.; Murphy, S.; Nakadaira, T.; Nishikawa, K.; Palczewski, T.; Palla, G.; Panagiotou, A. D.; Paul, T.; Peryt, W.; Petukhov, O.; Płaneta, Roman; Pluta, J.; Popov, B. A.; Posiadała, M.; Puławski, S.; Puzovic, J.; Rauch, W.; Ravonel, M.; Renfordt, R.; Robert, A.; Röhrich, D.; Rondio, E.; Rossi, B.; Roth, M.; Rubbia, A.; Rustamov, A.; Rybczyński, M.; Sadovsky, A.; Sakashita, K.; Savic, M.; Sekiguchi, T.; Seyboth, P.; Shibata, M.; Sipos, M.; Skrzypczak, E.; Słodkowski, M.; Staszel, Paweł; Stefanek, G.; Stepaniak, J.; Strabel, C.; Ströbele, H.; Susa, T.; Szuba, M.; Tada, M.; Taranenko, A.; Tereshchenko, V.; Tolyhi, T.; Tsenov, R.; Turko, L.; Ulrich, R.; Unger, M.; Vassiliou, M.; Veberič, D.; Vechernin, V. V.; Vesztergombi, G.; Wilczek, A.; Włodarczyk, Z.; Wojtaszek-Szwarc, A.; Wyszyński, Oskar; Zambelli, L.; Zipper, W.; Galymov, V.; Hartz, M.; Ichikawa, A. K.; Kubo, H.; Marino, A. D.; Matsuoka, K.; Murakami, A.; Nakaya, T.; Suzuki, K.; Yuan, T.; Zimmerman, E. D.
  • Pion emission from the T2K replica target : method, results and application Abgrall, N. et al. (153 aut.) Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, vol. 701, pp. 99-114, 2013
  • Liczba cytowań: 21.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Russotto, P.; Gannon, S.; Kupny, Sebastian; Lasko, Paweł; Acosta, L.; Adamczyk, Marek; Al-Ajlan, A.; Al-Garawi, M.; Al-Homaidhi, S.; Amorini, F.; Auditore, L.; Aumann, T.; Ayyad, Y.; Basrak, Z.; Benlliure, J.; Boisjoli, M.; Boretzky, K.; Brzychczyk, Janusz; Budzanowski, A.; Caesar, C.; Cardella, G.; Cammarata, P.; Chajecki, Z.; Chartier, M.; Chbihi, A.; Colonna, M.; Cozma, M. D.; Czech, B.; De Filippo, E.; Di Toro, M.; Famiano, M.; Gašparić, I.; Grassi, L.; Guazzoni, C.; Guazzoni, P.; Heil, M.; Heilborn, L.; Introzzi, R.; Isobe, T.; Kezzar, K.; Kiš, M.; Krasznahorkay, A.; Kurz, N.; La Guidara, E.; Lanzalone, G.; Le Fèvre, A.; Leifels, Y.; Lemmon, R. C.; Li, Q. F.; Lombardo, I.; Łukasik, J.; Lynch, W. G.; Marini, P.; Matthews, Z.; May, L.; Minniti, T.; Mostazo, M.; Pagano, A.; Pagano, E. V.; Papa, M.; Pawłowski, P.; Pirrone, S.; Politi, G.; Porto, F.; Reviol, W.; Riccio, F.; Rizzo, F.; Rosato, E.; Rossi, D.; Santoro, S.; Sarantites, D. G.; Simon, H.; Skwirczynska, I.; Sosin, Zbigniew; Stuhl, L.; Trautmann, W.; Trifirò, A.; Trimarchi, M.; Tsang, M. B.; Verde, G.; Veselsky, M.; Vigilante, M.; Wang, Yongjia; Wieloch, Andrzej; Wigg, P.; Winkelbauer, J.; Wolter, H. H.; Wu, P.; Yennello, S.; Zambon, P.; Zetta, L.; Zoric, M.
  • Results of the ASY-EOS experiment at GSI : the symmetry energy at suprasaturation density Russotto, P. et al. (92 aut.) Physical Review. C, no. 3, vol. 94, 2016
  • Liczba cytowań: 19.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
141 7 (0,19) ⇨

Recenzowane artykuły z roku 2017

  • Two-particle correlations in azimuthal angle and pseudorapidity in inelastic p + p interactions at the CERN Super Proton Synchrotron Aduszkiewicz, A. et al. (154 aut.) The European Physical Journal. C, Particles and Fields, no. 2, vol. 77, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • KATANA : a charge-sensitive triggering system for the S\piRIT experiment Lasko, Paweł et al. (22 aut.) Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, vol. 856, pp. 92-98, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • KATANA : a charge-sensitive triggering/veto system for the S\piRIT experiment Lasko, Paweł et al. (9 aut.) Acta Physica Polonica. B, no. 3, vol. 48, pp. 419-422, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/ConferenceProceedings
  • Challenges in QCD matter physics : the scientific programme of the Compressed Baryonic Matter experiment at FAIR Ablyazimov, T. et al. (587 aut.) The European Physical Journal. A, Hadrons and Nuclei, no. 3, vol. 53, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • The symmetry energy at suprasaturation density and the ASY-EOS experiment at GSI Filippo, E. De et al. (92 aut.) EPJ Web of Conferences, vol. 137, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/ConferenceProceedings
  • Measurements of \pi ^{\pm}, K^{\pm}, p and \bar{p} spectra in proton-proton interactions at 20, 31, 40, 80 and 158 GeV /c with the NA61/SHINE spectrometer at the CERN SPS Aduszkiewicz, A. et al. (143 aut.) The European Physical Journal. C, Particles and Fields, no. 10, vol. 77, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Measurement of meson resonance production in \pi ^{-}+ C interactions at SPS energies Aduszkiewicz, A. et al. (145 aut.) The European Physical Journal. C, Particles and Fields, no. 9, vol. 77, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article

3 wybrane granty 2017 (rola kierownicza lub organizacyjna)

  • Wyznaczenie równania stanu asymetrycznej materii jądrowej
  • Instytucja: NCN
  • Kierownik: J. Łukasik
  • Badanie zderzeń proton-proton, hadron-jądro oraz jądro-jądro przy relarywistycznych energiach w ramach eksperymentu NA61/SHINE przy CERN SPS - II etap
  • Instytucja: NCN
  • Kierownik: R. Płaneta
11 prof. dr hab. Andrzej Budkowski Pracownik nie wyraził zgody na upublicznienie wyników ankiety
12 dr hab. Krzysztof Chyży Pracownik nie wyraził zgody na upublicznienie wyników ankiety
13 dr hab. Michał Cieśla adiunkt z dr hab. 2004 64

5 wybranych prac z lat 2012–2017

  • Cieśla, Michał
  • Continuum random sequential adsorption of polymer on a flat and homogeneous surface Cieśla, Michał Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, no. 5, vol. 87, 2013
  • Liczba cytowań: 19.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Bratek-Skicki, Anna; Żeliszewska, Paulina; Adamczyk, Zbigniew; Cieśla, Michał
  • Human fibrinogen monolayers on latex particles : role of ionic strength Bratek-Skicki, Anna et al. (4 aut.) Langmuir, no. 11, vol. 29, pp. 3700-3710, 2013
  • Liczba cytowań: 26.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Cieśla, Michał; Barbasz, Jakub
  • Modelling of interacting dimer adsorption Cieśla, Michał et al. (2 aut.) Surface Science, vol. 612, pp. 24-30, 2013
  • Liczba cytowań: 12.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Żeliszewska, Paulina; Bratek-Skicki, Anna; Adamczyk, Zbigniew; Cieśla, Michał
  • Human fibrinogen adsorption on positively charged latex particles Żeliszewska, Paulina et al. (4 aut.) Langmuir, vol. 30 (37), pp. 11165-11174, 2014
  • Liczba cytowań: 15.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Cieśla, Michał; Adamczyk, Zbigniew; Barbasz, Jakub; Wasilewska, Monika
  • Mechanisms of fibrinogen adsorption at solid substrates at lower pH Cieśla, Michał et al. (4 aut.) Langmuir, no. 23, vol. 29, pp. 7005-7016, 2013
  • Liczba cytowań: 18.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
90 7 (2,73) ⇨

Recenzowane artykuły z roku 2017

  • Scaling properties of the number of random sequential adsorption iterations needed to generate saturated random packing Cieśla, Michał Journal of Statistical Physics, no. 1, vol. 166, pp. 39-44, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Surface fine structure influence on saturated random packings Cieśla, Michał et al. (2 aut.) The Journal of Chemical Physics, no. 5, vol. 146, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Structure-diffusion relationship of polymer membranes with different texture Krasowska, Monika et al. (4 aut.) Physical Review. E, no. 1, vol. 95, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Structure formation in monolayers composed of hard bent-core molecules Karbowniczek, Paweł et al. (4 aut.) Liquid Crystals, no. 1, vol. 44, pp. 254-272, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Modulated nematic structures and chiral symmetry breaking in 2D Trojanowski, Karol et al. (3 aut.) Liquid Crystals, no. 1, vol. 44, pp. 273-283, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Formation mechanism of human serum albumin monolayers on positively charged polymer microparticles Nattich-Rak, Małgorzata et al. (5 aut.) Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, vol. 159, pp. 929-936, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Adsorption/desorption transition of recombinant human neurotrophin 4 : physicochemical characterization Dąbkowska, Maria et al. (5 aut.) Langmuir, no. 38, vol. 33, pp. 9548-9557, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article

3 wybrane referaty na konferencjach w roku 2017

  • Modulated nematic structures and chiral symmetry breaking
  • 14th European Conference on Liquid Crystals
  • 25-30 czerwca 2017, Moskwa
  • Charakter wystąpienia: zwykły
  • W poszukiwaniu kształtów maksymalizujących współczynnik losowych, dwuwymiarowych upakowań
  • XIX Sesja Użytkowników ICM
  • 19-21 kwietnia 2017, Warszawa
  • Charakter wystąpienia: zwykły

3 wybrane granty 2017 (rola kierownicza lub organizacyjna)

  • Monowarstwy nanocząstek o kontrolowanej heterogeniczności i strukturze jako efektywne substraty antyadhezyjne
  • Instytucja: NCN (2015/19/B/ST5/00847)
  • Kierownik: prof. Zbigniew Adamczyk
  • Fluktuacje niegaussowskie i termodynamika stochastyczna
  • Instytucja: NCN (2014/13/B/ST2/02014)
  • Kierownik: pro. Ewa Gudowska Nowak
  • Badanie mechanizmów spontanicznego łamania symetrii chiralnej w materiałach ciekłokrystalicznych
  • Instytucja: NCN (2013/11/B/ST3/04247)
  • Kierownik: prof. Lech Longa
14 dr hab. Piotr Cyganik adiunkt z dr hab. 2005 125

5 wybranych prac z lat 2012–2017

  • Bowers, Carleen M.; Liao, Kung-Ching; Żaba, Tomasz; Rappoport, Dmitrij; Baghbanzadeh, Mostafa; Breiten, Benjamin; Krzykawska, Anna; Cyganik, Piotr; Whitesides, George M.
  • Characterizing the Metal–SAM interface in tunneling junctions Bowers, Carleen M. et al. (9 aut.) ACS Nano, no. 2, vol. 9, pp. 1471-1477, 2015
  • Liczba cytowań: 20.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Gnatek, Dominika; Schuster, Swen; Ossowski, Jakub; Khan, Musammir; Rysz, Jakub; Krakert, Simone; Terfort, Andreas; Zharnikov, Michael; Cyganik, Piotr
  • Odd-even effects in the structure and stability of azobenzene-substituted alkanethiolates on Au(111) and Ag(111) substrates Gnatek, Dominika et al. (9 aut.) The Journal of Physical Chemistry. C, Nanomaterials and Interfaces, no. 46, vol. 119, pp. 25929-25944, 2015
  • Liczba cytowań: 11.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Żaba, Tomasz; Noworolska, Agnieszka; Bowers, Carleen Morris; Breiten, Benjamin; Whitesides, George M.; Cyganik, Piotr
  • Formation of highly ordered self-assembled monolayers of alkynes on Au(111) substrate Żaba, Tomasz et al. (6 aut.) Journal of the American Chemical Society, no. 34, vol. 136, pp. 11918-11921, 2014
  • Liczba cytowań: 22.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Ossowski, Jakub; Rysz, Jakub; Krawiec, Mariusz; Maciążek, Dawid; Postawa, Zbigniew; Terfort, Andreas; Cyganik, Piotr
  • Oscillations in the stability of consecutive chemical bonds revealed by ion-induced desorption Ossowski, Jakub et al. (7 aut.) Angewandte Chemie. International Edition, no. 4, vol. 54, pp. 1336-1340, 2015
  • Liczba cytowań: 12.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Ossowski, Jakub; Wächter, Tobias; Silies, Laura; Kind, Martin; Noworolska, Agnieszka; Blobner, Florian; Gnatek, Dominika; Rysz, Jakub; Bolte, Michael; Feulner, Peter; Terfort, Andreas; Cyganik, Piotr; Zharnikov, Michael
  • Thiolate versus selenolate : structure, stability, and charge transfer properties Ossowski, Jakub et al. (13 aut.) ACS Nano, no. 4, vol. 9, pp. 4508-4526, 2015
  • Liczba cytowań: 24.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
89 4 (0,75) ⇨

Recenzowane artykuły z roku 2017

  • Formation of highly ordered self-assembled monolayers of alkynes on Au(111) substrate Żaba, Tomasz et al. (6 aut.) Journal of the American Chemical Society, no. 34, vol. 136, pp. 11918-11921, 2014
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Relative stability of thiolate and selenolate SAMs on Ag(111) substrate studied by static SIMS : oscillation in stability of consecutive chemical bonds Ossowski, Jakub et al. (4 aut.) The Journal of Physical Chemistry. C, no. 1, vol. 121, pp. 459-470, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Anomalously rapid tunneling : charge transport across self-assembled monolayers of oligo(ethylene glycol) Baghbanzadeh, Mostafa et al. (12 aut.) Journal of the American Chemical Society, no. 22, vol. 139, pp. 7624-7631, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Binding groups for highly ordered SAM formation : carboxylic versus thiol Krzykawska, Anna et al. (4 aut.) Chemical Communications, no. 42, vol. 53, pp. 5748-5751, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article

3 wybrane referaty na konferencjach w roku 2017

  • Self-assembled monolayers – correlating binding strength, thermal stability and charge transfer properties
  • Energy Materials and Nanotechnology
  • 4-8 grudnia 2017, Orlando USA
  • Charakter wystąpienia: zaproszony
  • Thiolate versus Selenolate: Structure, Binding Strenght, Thermal Stability, and Charge Transfer Properties
  • 64th American Vacuum Society, International Symposium and Exhibition
  • 29 pażdziernik -3 listopad 2017, Tampa, USA
  • Charakter wystąpienia: ustna prezentacja
  • Self-Assembled Monolayers – the impact of the binding group on structure and stability
  • 33th European Conference on Surface Science
  • 27 sierpnia - 1 września 2017, Seged, Węgry
  • Charakter wystąpienia: ustna prezentacja

3 wybrane granty 2017 (rola kierownicza lub organizacyjna)

  • Samoorganizujące się monowarstwy organiczne z karboksylową grupą czołową - w kierunku nowego standardu SAM.
  • Instytucja: OPUS-10, NCN
  • Kierownik: dr hab. Piotr Cyganik
  • Wpływ struktury i stabilności samoorganizujących się monowarstw organicznych na proces ich przewodnictwa elektrycznego w wielko-powierzchniowym złączu molekularnym
  • Instytucja: SONATA-BIS 3, NCN
  • Kierownik: dr hab. Piotr Cyganik
  • „StartUJ” - program zwiększania szans na rynku pracy studentów nauk ścisłych i przyrodniczych
  • Instytucja: NCBiR
  • Kierownik: dr hab. Ewa Gil

Udział we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych, których członkowie pochodzą co najmniej z 10 państw

  • Nazwa organizacji: International Conference on Organized Molecular Films
  • Pełniona funkcja: członek międzynarodowego komitetu organizacyjnego
  • Od roku: 2015

udział w zespołach eksperckich w 2017 r.

  • Nazwa zespołu: Komisja projektów DCS na Wydziale FAIS
  • Od roku: 2016
  • Nazwa organu lub instytucji powołującej: Dziekan Wydziału FAIS
  • Jednozdaniowy opis zadań zespołu: Analiza projektów badawczych doktorantów i młodych pracowników zgłoszonych na konkurs DSC 2017
15 dr Eryk Czerwiński adiunkt 2011 506

5 wybranych prac z lat 2012–2017

  • Czerwiński, Eryk; Moskal, Paweł; Silarski, Michał; Bass, S. D.; Grzonka, Dieter; Kamys, Bogusław; Khoukaz, Alfons; Klaja, Joanna; Krzemień, Wojciech; Oelert, Walter; Ritman, James; Sefzick, Thomas; Smyrski, Jerzy; Täschner, Alexander; Wolke, Magnus; Zieliński, Marcin
  • Determination of the \it{\eta'}-Proton scattering length in free space Czerwiński, Eryk et al. (16 aut.) Physical Review Letters, no. 6, vol. 113, 2014
  • Liczba cytowań: 27.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Babusci, D.; Pytko, Izabela; Bencivenni, G.; Bloise, C.; Branchini, P.; Budano, A.; Balkeståhl, L. Caldeira; Ceradini, F.; Ciambrone, P.; Curciarello, F.; Dane, E.; De Leo, V.; De Lucia, E.; DeRobertis, G.; De Santis, A.; De Simone, P.; Di Cicco, A.; Di Domenico, A.; Di Donato, C.; Di Salvo, R.; Domenici, D.; Fanizzi, G.; Fantini, A.; Felici, G.; Fiore, S.; Franzini, P.; Gajos, Aleksander; Gauzzi, P.; Giardina, G.; Graziani, E.; Happacher, F.; Heijkenskjold, L.; Jacewicz, M.; Johansson, T.; Kacprzak, K.; Kupsc, A.; Lee-Franzini, J.; Loddo, F.; Mandaglio, G.; Martemianov, M.; Martini, M.; Messi, R.; Miscetti, S.; Morello, G.; Moskal, Paweł; Nguyen, F.; Palladino, A.; Patera, V.; Longhi, I. Prado; Ranieri, A.; Sarra, I.; Schioppa, M.; Sciascia, B.; Taccini, C.; Tortora, L.; Venanzoni, G.; Wolke, M.; Zdebik, Jarosław; Bossi, F.; Capon, G.; Czerwiński, Eryk; Erriquez, O.; Giovannella, S.; Hoistad, B.; Kisielewska, Daria; Loffredo, S.; Mascolo, M.; Moricciani, D.; Passeri, A.; Santangelo, P.; Silarski, Michał; Wiślicki, W.
  • Test of CPT and Lorentz symmetry in entangled neutral kaons with the KLOE experiment Babusci, D. et al. (72 aut.) Physics Letters. B, vol. 730, pp. 89-94, 2014
  • Liczba cytowań: 29.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Kisielewska, Daria; Gajos, Aleksander; Czerwiński, Eryk; Alfs, Dominika; Bednarski, Tomasz; Białas, Piotr; Curceanu, C.; Dulski, Kamil; Głowacz, Bartosz; Gupta-Sharma, Neha; Gorgol, M.; Hiesmayr, B. C.; Jasińska, B.; Korcyl, Grzegorz; Kowalski, P.; Krzemień, Wojciech; Krawczyk, Nikodem; Kubicz, Ewelina; Mohammed, Muhsin; Niedźwiecki, Szymon; Pawlik-Niedźwiecka, Monika; Raczyński, L.; Rudy, Zbigniew; Silarski, M.; Wieczorek, Anna; Wiślicki, W.; Zgardzińska, B.; Zieliński, Marcin; Moskal, Paweł
  • A feasibility study of ortho-positronium decays measurement with the J-PET scanner based on plastic scintillators Kamińska, Daria et al. (29 aut.) The European Physical Journal. C, Particles and Fields, no. 8, vol. 76, 2016
  • Liczba cytowań: 16.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Czerwiński, Eryk; Dulski, Kamil; Białas, Piotr; Curceanu, C.; Gajos, Aleksander; Głowacz, Bartosz; Gorgol, M.; Hiesmayr, B. C.; Jasińska, B.; Kisielewska, Daria; Korcyl, Grzegorz; Kowalski, P.; Kozik, Tomasz; Krawczyk, Nikodem; Krzemień, Wojciech; Kubicz, Ewelina; Mohammed, Muhsin; Niedźwiecki, Szymon; Pałka, Marek; Pawlik-Niedźwiecka, Monika; Raczyński, L.; Rudy, Zbigniew; Gupta-Sharma, Neha; Sharma, Sushil; Shopa, R. Y.; Silarski, Michał; Skurzok, Magdalena; Wieczorek, Anna; Wiślicki, W.; Zgardzińska, B.; Zieliński, Marcin; Moskal, Paweł
  • Commissioning of the J-PET detector for studies of decays of positronium atoms Czerwiński, Eryk et al. (32 aut.) Acta Physica Polonica. B, no. 10, vol. 48, pp. 1961-1968, 2017
  • Liczba cytowań: 0.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Gajos, Aleksander; Kisielewska, Daria; Czerwiński, Eryk; Alfs, Dominika; Bednarski, Tomasz; Białas, Piotr; Głowacz, Bartosz; Gorgol, M.; Jasińska, B.; Kapłon, Łukasz; Korcyl, Grzegorz; Kowalski, P.; Kozik, Tomasz; Krzemień, Wojciech; Kubicz, Ewelina; Mohammed, Muhsin; Niedźwiecki, Szymon; Pałka, Marek; Pawlik-Niedźwiecka, Monika; Raczyński, L.; Rudy, Zbigniew; Rundel, Oleksandr; Gupta-Sharma, Neha; Silarski, Michał; Słomski, Artur; Strzelecki, Adam; Wieczorek, Anna; Wiślicki, W.; Zgardzińska, B.; Zieliński, Marcin; Moskal, Paweł
  • Trilateration-based reconstruction of ortho-positronium decays into three photons with the J-PET detector Gajos, Aleksander et al. (31 aut.) Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, vol. 819, pp. 54-59, 2016
  • Liczba cytowań: 15.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
87 20 (1,56) ⇨

Recenzowane artykuły z roku 2017

  • Search for \eta-mesic ^{4}He in the dd\rightarrow ^{3}Hen\pi ^{0} and dd\rightarrow ^{3}Hep\pi ^{-} reactions with the WASA-at-COSY facility Adlarson, P. et al. (93 aut.) Nuclear Physics. A, vol. 959, pp. 102-115, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • The KLOE-2 Inner Tracker : detector commissioning and operation Balla, A. et al. (10 aut.) Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, vol. 845, pp. 266-268, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Measurement of gamma quantum interaction point in plastic scintillator with WLS strips Smyrski, Jerzy et al. (32 aut.) Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, vol. 851, pp. 39-42, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Measurement of the running of the fine structure constant below 1 GeV with the KLOE detector Anastasi, A. et al. (65 aut.) Physics Letters. B, vol. 767, pp. 485-492, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Calculation of the time resolution of the J-PET tomograph using kernel density estimation Raczyński, L. et al. (34 aut.) Physics in Medicine and Biology, no. 12, vol. 62, pp. 5076-5097, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Multichannel FPGA based MVT system for high precision time (20 ps RMS) and charge measurement Pałka, Marek et al. (32 aut.) Journal of Instrumentation, no. 8, vol. 12, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Measurement of the \omega \rightarrow \pi ^{+}\pi ^{-}\pi ^{0} Dalitz plot distribution Adlarson, P. et al. (96 aut.) Physics Letters. B, vol. 770, pp. 418-425, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Isoscalar single-pion production in the region of Roper and d^{\star } (2380) resonances Adlarson, P. et al. (92 aut.) Physics Letters. B, vol. 774, pp. 599-607, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Recent results and perspectives with KLOE-2 Czerwiński, Eryk Nuclear and Particle Physics Proceedings, vol. 285-286, pp. 99-103, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • A method to produce linearly polarized positrons and positronium atoms with the J-PET detector Mohammed, Muhsin et al. (33 aut.) Acta Physica Polonica. A, General Physics, Solid State Physics, Applied Physics, no. 5, vol. 132, pp. 1486-1489, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/ConferenceProceedings
  • Novel scintillating material 2-(4-styrylphenyl)benzoxazole for the fully digital and MRI compatible J-PET tomograph based on plastic scintillators Wieczorek, Anna et al. (36 aut.) PLoS ONE, no. 11, vol. 12, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Introduction of total variation regularization into filtered backprojection algorithm Raczyński, L. et al. (33 aut.) Acta Physica Polonica. B, no. 10, vol. 48, pp. 1611-1618, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Commissioning of the J-PET detector for studies of decays of positronium atoms Czerwiński, Eryk et al. (32 aut.) Acta Physica Polonica. B, no. 10, vol. 48, pp. 1961-1968, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • J-PET : a new technology for the whole-body PET imaging Niedźwiecki, Szymon et al. (33 aut.) Acta Physica Polonica. B, no. 10, vol. 48, pp. 1567-1576, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Human tissue investigations using PALS technique Jasińska, B. et al. (37 aut.) Acta Physica Polonica. B, no. 10, vol. 48, pp. 1737-1747, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Human tissue investigations using PALS technique : free radicals influence Jasińska, B. et al. (38 aut.) Acta Physica Polonica. A, General Physics, Solid State Physics, Applied Physics, no. 5, vol. 132, pp. 1556-1558, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/ConferenceProceedings
  • Three-dimensional image reconstruction in J-PET using Filtered Back Projection method Shopa, R. Y. et al. (33 aut.) Acta Physica Polonica. B, no. 10, vol. 48, pp. 1757-1765, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Preliminary studies of J-PET detector spatial resolution Pawlik-Niedźwiecka, Monika et al. (36 aut.) Acta Physica Polonica. A, General Physics, Solid State Physics, Applied Physics, no. 5, vol. 132, pp. 1645-1648, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/ConferenceProceedings
  • Time calibration of the J-PET detector Skurzok, Magdalena et al. (35 aut.) Acta Physica Polonica. A, General Physics, Solid State Physics, Applied Physics, no. 5, vol. 132, pp. 1641-1644, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/ConferenceProceedings
  • Analysis procedure of the positronium lifetime spectra for the J-PET detector Dulski, Kamil et al. (34 aut.) Acta Physica Polonica. A, General Physics, Solid State Physics, Applied Physics, no. 5, vol. 132, pp. 1637-1640, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/ConferenceProceedings

3 wybrane referaty na konferencjach w roku 2017

  • J-PET modułowy detektor szerokiego zastosowania, czyli jak w Polsce łączyć badania podstawowe i stosowane
  • seminarium Zakładu Fizyki Jądrowe Uniwersytetu Warszawskiego
  • 11.05.2017, Warszawa, Polska
  • Charakter wystąpienia: zaproszony
  • Studies of discrete symmetries in decays of positronium atoms
  • International Conference on Exotic Atoms and Related Topics - EXA2017
  • 10-15.09.2017, Wiedeń, Austria
  • Charakter wystąpienia: sesja równoległa

3 wybrane granty 2017 (rola kierownicza lub organizacyjna)

  • Badanie symetrii CP i CPT oraz struktury i rozpadów mezonów przy niskich energiach w eksperymentach KLOE/KLOE-2
  • Instytucja: NCN, konkurs Harmonia
  • Kierownik: prof. Wojsiech Wiślicki (Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk)

Dodatkowe informacje

1. Przedstawiciel grupy IF WFAIS UJ w Komitecie Instytucji grupy badawczej KLOE-2. 2. Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Fizycznej w Krakowie. 3. Funkcja Sekretarza Naukowego Wydziału od września 2016.

16 dr Paweł Czuba główny specjalista 2013 47

Otrzymane nagrody i wyróżnienia w 2017 r.

  • Złoty medal za długoletnią służbę
  • Pozostali laureaci:
  • Osoba bądź instytucja przyznająca nagrodę: Prezydent RP
  • Za działalność: inną
  • Nagroda międzynarodowa: nie
  • Kraj: Polska
  • Zespołowa nagroda JM Rektora UJ
  • Pozostali laureaci: zespołowa
  • Osoba bądź instytucja przyznająca nagrodę: Rektor UJ
  • Za działalność: inną
  • Nagroda międzynarodowa: nie
  • Kraj: Polska
17 dr hab. Bogdan Damski adiunkt z dr hab. 2013 185

5 wybranych prac z lat 2012–2017

  • Łącki, Mateusz; Damski, Bogdan; Zakrzewski, Jakub
  • Numerical studies of ground-state fidelity of the Bose-Hubbard model Łącki, Mateusz et al. (3 aut.) Physical Review. A, Atomic, Molecular, and Optical Physics, no. 3, vol. 89, 2014
  • Liczba cytowań: 7.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Damski, Bogdan
  • Counterdiabatic driving of the quantum Ising model Damski, Bogdan Journal of Statistical Mechanics, no. 12, vol. 2014, 2014
  • Liczba cytowań: 11.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Damski, Bogdan
  • Fidelity susceptibility of the quantum Ising model in a transverse field : the exact solution Damski, Bogdan Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, no. 5, vol. 87, 2013
  • Liczba cytowań: 20.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Damski, Bogdan; Rams, Marek
  • Exact results for fidelity susceptibility of the quantum Ising model : the interplay between parity, system size, and magnetic field Damski, Bogdan et al. (2 aut.) Journal of Physics. A, Mathematical and Theoretical, no. 2, vol. 47, 2014
  • Liczba cytowań: 16.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Damski, Bogdan; Zakrzewski, Jakub
  • Properties of the one-dimensional Bose-Hubbard model from a high-order perturbative expansion Damski, Bogdan et al. (2 aut.) New Journal of Physics, no. 12, vol. 17, 2015
  • Liczba cytowań: 2.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
56 1 (0,50) ⇨

Recenzowane artykuły z roku 2017

  • Spatial Kibble–Zurek mechanism through susceptibilities : the inhomogeneous quantum Ising model case Łącki, Mateusz et al. (2 aut.) Journal of Statistical Mechanics, no. 10, vol. 2017, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article

3 wybrane granty 2017 (rola kierownicza lub organizacyjna)

  • Kwantowe punkty krytyczne zimnych gazów atomowych
  • Instytucja: NCN
  • Kierownik: dr hab. Bogdan Damski
  • Stany podstawowe w pobliżu kwantowego punktu krytycznego
  • Instytucja: NCN
  • Kierownik: dr hab. Bogdan Damski
18 prof. dr hab. Tomasz Dohnalik Pracownik nie wyraził zgody na upublicznienie wyników ankiety
19 dr Michał Drahus adiunkt (n) 2017 38

5 wybranych prac z lat 2012–2017

  • Drahus, Michał; Yang, Bin; Lis, Dariusz C.; Jewitt, David
  • New limits to CO outgassing in Centaurs Drahus, Michał et al. (4 aut.) Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, no. 3, vol. 468, pp. 2897-2909, 2017
  • Liczba cytowań: 0.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Drahus, Michał; Waniak, Wacław; Tendulkar, Shriharsh; Agarwal, Jessica; Jewitt, David; Sheppard, Scott S.
  • Fast rotation and trailing fragments of the active asteroid P/2012 F5 (Gibbs) Drahus, Michał et al. (6 aut.) The Astrophysical Journal Letters, no. 1, vol. 802, 2015
  • Liczba cytowań: 8.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
8 1 (0,25) ⇨

Recenzowane artykuły z roku 2017

  • New limits to CO outgassing in Centaurs Drahus, Michał et al. (4 aut.) Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, no. 3, vol. 468, pp. 2897-2909, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article

3 wybrane referaty na konferencjach w roku 2017

  • Powstawanie rodzin małych planetoid w świetle najnowszych badań aktywnej planetoidy P/2012 F5
  • XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
  • 11-14 września 2017, Zielona Góra
  • Charakter wystąpienia: zgłoszony
  • Unveiling the recent history of asteroid disruptions with SALTICAM
  • Workshop on SALT among the constellations of very large telescopes
  • 7-9 czerwca 2017, Kazimierz Dolny
  • Charakter wystąpienia: zgłoszony

udział w zespołach eksperckich w 2017 r.

  • Nazwa zespołu: Proposal reviewers
  • Od roku: 2016
  • Nazwa organu lub instytucji powołującej: Space Telescope Science Institute
  • Jednozdaniowy opis zadań zespołu: Ocena wniosków obserwacyjnych na teleskop Hubble'a

Dodatkowe informacje

Wygranie w otwartym konkursie 8.0 godz. czasu obserwacyjnego na teleskopie Gemini South (program GS-2018A-Q-318, koszyk 3)

20 dr Aleksandr Dubinin asystent z dr (n) 2017 0

3 wybrane granty 2017 (rola kierownicza lub organizacyjna)

  • Badanie kwantowych teorii pola z symetrią cechowania w ich obszarze nieperturbacyjnym
  • Instytucja: NCN OPUS11
  • Kierownik: Prof. dr hab. Jacek Wosiek
21 dr hab. Bartłomiej Dybiec adiunkt z dr hab. 2005 74

5 wybranych prac z lat 2012–2017

  • Szczepaniec, Krzysztof; Dybiec, Bartłomiej
  • Stationary states in two-dimensional systems driven by bivariate Lévy noises Szczepaniec, Krzysztof et al. (2 aut.) Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, no. 3, vol. 90, 2014
  • Liczba cytowań: 11.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Dybiec, Bartłomiej; Gudowska-Nowak, Ewa; Barkai, Eli; Dubkov, Alexander A.
  • Lévy flights versus Lévy walks in bounded domains Dybiec, Bartłomiej et al. (4 aut.) Physical Review. E, no. 5, vol. 95, 2017
  • Liczba cytowań: 3.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Dybiec, Bartłomiej; Sokolov, Igor M.
  • Estimation of the smallest eigenvalue in fractional escape problems : semi-analytics and fits Dybiec, Bartłomiej et al. (2 aut.) Computer Physics Communications, vol. 187, pp. 29-37, 2015
  • Liczba cytowań: 5.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Szczepaniec, Krzysztof; Dybiec, Bartłomiej
  • Escape from bounded domains driven by multivariate \alpha-stable noises Szczepaniec, Krzysztof et al. (2 aut.) Journal of Statistical Mechanics, no. 6, vol. 2015, 2015
  • Liczba cytowań: 4.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Dybiec, Bartłomiej; Gudowska-Nowak, Ewa; Chechkin, Aleksei
  • To hit or to pass it over : remarkable transient behavior of first arrivals and passages for Lévy flights in finite domains Dybiec, Bartłomiej et al. (3 aut.) Journal of Physics. A, Mathematical and Theoretical, no. 50, vol. 49, 2016
  • Liczba cytowań: 3.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
26 4 (2,08) ⇨

Recenzowane artykuły z roku 2017

  • Fighting for resources : two leaders in the money addicted social hierarchies Dybiec, Bartłomiej International Journal of Modern Physics. C, Computational Physics and Physical Computation, no. 1, vol. 28, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Epidemics spread in heterogeneous populations Capała, Karol et al. (2 aut.) The European Physical Journal. B, Condensed Matter and Complex Systems, no. 5, vol. 90, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Lévy flights versus Lévy walks in bounded domains Dybiec, Bartłomiej et al. (4 aut.) Physical Review. E, no. 5, vol. 95, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Underdamped stochastic harmonic oscillator driven by Lévy noise Dybiec, Bartłomiej et al. (3 aut.) Physical Review. E, no. 4, vol. 96, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article

3 wybrane referaty na konferencjach w roku 2017

  • Underdamped stochastic harmonic oscillator
  • 38th Max Born Symposium: Crossing Frontiers in Science: a physicist's approach
  • 18-20.05.2017, Wrocław
  • Charakter wystąpienia: plenarny
  • Rozprzestrzenianie się informacji i powstawanie centrów kulturowych
  • 44 Zjazd Fizyków Polskich
  • 10-15.09.2017, Wrocław
  • Charakter wystąpienia: zaproszony, sesja specjalistyczna (układy złożone)
  • Spacery Levy'ego w polach sił
  • 44 Zjazd Fizyków Polskich
  • 10-15.09.2017, Wrocław
  • Charakter wystąpienia: zaproszony, sesja specjalistyczna (fizyka statystyczna)

3 wybrane granty 2017 (rola kierownicza lub organizacyjna)

  • Fluktuacje niegaussowkie i termodynamika stochastyczna
  • Instytucja: NCN
  • Kierownik: prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak

Otrzymane nagrody i wyróżnienia w 2017 r.

  • European Physical Journal: Distinguished Referee in 2017
  • Pozostali laureaci:
  • Osoba bądź instytucja przyznająca nagrodę: EPJ Steering Committee
  • Za działalność: inną
  • Nagroda międzynarodowa: tak
  • Kraj: Francja
  • Outstanding reviewer - Physica A: Statistical Mechanics and its Applications
  • Pozostali laureaci:
  • Osoba bądź instytucja przyznająca nagrodę: Elsevier
  • Za działalność: inną
  • Nagroda międzynarodowa: tak
  • Kraj: Holandia

Dodatkowe informacje

Nagroda projakościowa z tytułu wyróżniających się osiągnięć naukowych w latach 2014 -- 2016 w~ramach KNOW (Krajowy Osrodek Wiodący). 23 marca 2017 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mojego doktoranta mgr. Krzysztofa Szczepańca "Noise induced effects in multivariate systems driven by Lévy noises". Rozprawa została wyróżniona uchwałą Rady Wydziału oraz wyróżniona w konkursie organizowanym przez Cyfronet AGH Kraków na najlepszą pracę doktorską powstałą w oparciu o infrastrukturę Cyfronet. W 2017 roku byłem członkiem komisji d/s nagród i komisji bibliotecznej. Wygłosiłem dwa referaty na seminariach. Uczestniczyłem w trzech konferencjach. Obok profesor Ewy Gudowskiej-Nowak byłem głównym organizatorem XXX Marian Smoluchowski Symposium on Statistical Physics.

22 prof. dr hab. Jacek Dziarmaga profesor nadzwycz. z tyt. naukowym 1994 172

5 wybranych prac z lat 2012–2017

  • Brzezicki, Wojciech; Dziarmaga, Jacek; Oleś, Andrzej
  • Topological Order in an Entangled SU(2) \bigotimes XY Spin-Orbital Ring Brzezicki, Wojciech et al. (3 aut.) Physical Review Letters, no. 11, vol. 112, 2014
  • Liczba cytowań: 12.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Świsłocki, Tomasz; Witkowska, Emilia; Dziarmaga, Jacek; Matuszewski, Michał
  • Double universality of a quantum phase transition in spinor condensates : modification of the Kibble-Żurek mechanism by a conservation law Świsłocki, Tomasz et al. (4 aut.) Physical Review Letters, no. 4, vol. 110, 2013
  • Liczba cytowań: 15.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Czarnik, Piotr; Dziarmaga, Jacek
  • Variational approach to projected entangled pair states at finite temperature Czarnik, Piotr et al. (2 aut.) Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics, no. 3, vol. 92, 2015
  • Liczba cytowań: 11.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Francuz, Anna; Dziarmaga, Jacek; Gardas, Bartłomiej; Zurek, Wojciech H.
  • Space and time renormalization in phase transition dynamics Francuz, Anna et al. (4 aut.) Physical Review. B, no. 7, vol. 93, 2016
  • Liczba cytowań: 19.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Brzezicki, Wojciech; Dziarmaga, Jacek; Oleś, Andrzej
  • Exotic spin orders driven by orbital fluctuations in the Kugel-Khomskii model Brzezicki, Wojciech et al. (3 aut.) Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics, no. 6, vol. 87, 2013
  • Liczba cytowań: 19.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
76 2 (0,67) ⇨

Recenzowane artykuły z roku 2017

  • Overcoming the sign problem at finite temperature : quantum tensor network for the orbital e_{g} model on an infinite square lattice Czarnik, Piotr et al. (3 aut.) Physical Review. B, no. 1, vol. 96, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Dynamics of the quantum phase transition in the one-dimensional Bose-Hubbard model : excitations and correlations induced by a quench Gardas, Bartłomiej et al. (3 aut.) Physical Review. B, no. 10, vol. 95, 2017
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article

3 wybrane granty 2017 (rola kierownicza lub organizacyjna)

  • Klasyczne i kwantowe obliczenia układów silnie skorelowanych
  • Instytucja: NCN
  • Kierownik: Jacek Dziarmaga
  • Symulacje kwantowych układów wielu ciał.
  • Instytucja: NCN
  • Kierownik: Bartłomiej Gardas
  • Kwantowy porządek topologiczny w ujęciu sieci tensorowych
  • Instytucja: MNiSW
  • Kierownik: Anna Francuz

Otrzymane nagrody i wyróżnienia w 2017 r.

  • Nagroda Rektora UJ
  • Pozostali laureaci:
  • Osoba bądź instytucja przyznająca nagrodę: Rektor UJ
  • Za działalność: naukową
  • Nagroda międzynarodowa: nie
  • Kraj: Polska

udział w zespołach eksperckich w 2017 r.

  • Nazwa zespołu: Panel NCN
  • Od roku: 2017
  • Nazwa organu lub instytucji powołującej: NCN
  • Jednozdaniowy opis zadań zespołu: Ocena wniosków o grant.
23 dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek Pracownik nie wyraził zgody na upublicznienie wyników ankiety
24 dr hab. Krzysztof Dzierżęga profesor nadzwyczajny 1992 31

5 wybranych prac z lat 2012–2017

  • Dzierżęga, Krzysztof; Mendys, Agata; Pokrzywka, Bartłomiej
  • What can we learn about laser-induced plasmas from Thomson scattering experiments Dzierżęga, Krzysztof et al. (3 aut.) Spectrochimica Acta. Part B, Atomic Spectroscopy, vol. 98, pp. 76-86, 2014
  • Liczba cytowań: 9.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Mendys, Agata; Kański, Michał; Farah-Sougueh, Ali; Pellerin, Stephane; Pokrzywka, Bartłomiej; Dzierżęga, Krzysztof
  • Investigation of the local thermodynamic equilibrium of laser-induced aluminum plasma by Thomson scattering technique Mendys, Agata et al. (6 aut.) Spectrochimica Acta. Part B, Atomic Spectroscopy, vol. 96, pp. 61-68, 2014
  • Liczba cytowań: 13.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Dzierżęga, Krzysztof; Mendys, Agata; Pokrzywka, Bartłomiej; Zawadzki, Witold; Pellerin, Stéphane
  • Simultaneous measurement of electron and heavy particle temperatures in He laser-induced plasma by Thomson and Rayleigh scattering Dzierżęga, Krzysztof et al. (5 aut.) Applied Physics Letters, no. 13, vol. 102, 2013
  • Liczba cytowań: 5.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Cvejic, Marko; Dzierżęga, Krzysztof; Pięta, Tomasz
  • Investigation of thermodynamic equilibrium in laser-induced aluminum plasma using the H_{\alpha } line profiles and Thomson scattering spectra Cvejic, Marko et al. (3 aut.) Applied Physics Letters, no. 2, vol. 107, 2015
  • Liczba cytowań: 4.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
  • Valensi, F.; Pellerin, Stéphane; Castillon, Q.; Boutaghane, A.; Dzierżęga, Krzysztof; Zielińska, S.; Pellerin, Nadia; Briand, F.
  • Study of the spray to globular transition in gas metal arc welding : a spectroscopic investigation Valensi, F. et al. (8 aut.) Journal of Physics. D, Applied Physics, no. 22, vol. 46, 2013
  • Liczba cytowań: 3.
  • Typ publikacji: JournalArticle/Article
34

Dodatkowe informacje

1. recenzje dla czasopism naukowych z bazy JCR (Journal of Physics D, plasma Chemistry and Plasma Processing, Plasmonics) 2. 2 wystąpienia z wnioskami w konkursach NCN Preludium 13 i 14

25 dr Dmitry Efimov Pracownik nie wyraził zgody na upublicznienie wyników ankiety

© WFAIS UJ